dr hab. Wojciech Kowalkowski

dr hab. Wojciech Kowalkowski

Adres

Zakład Selekcji, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego

ul. Wojska Polskiego 69

60-625 Poznań

Wykształcenie

Dr hab., Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - 2014 r.

Dr nauk leśnych, Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Poznaniu - 2000 r.

Mgr inż. leśnictwa, Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Poznaniu - 1991 r. 

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy

Konsultacje

Godziny konsultacji pracowników Katedry Hodowli Lasu

wojkowal@up.poznan.pl

wojkowal@up.poznan.pl

tel. +48 (61) 848 77 45
fax +48 (61) 848 77 34