Wydrukuj tę stronę

Studia podyplomowe "Hodowla lasu II" - 2019/2020

Program i wstępny harmonogram studiów podyplomowych

„Hodowla lasu II”

rok akademicki: 2019/2020

Uczestnicy Studium

Studium Podyplomowe „Hodowla Lasu  II” adresowane jest wyłącznie do absolwentów Wydziałów Leśnych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu szeroko pojętej hodowli lasu bliskiej naturze.

Sposób prowadzenia zajęć

Zajęcia odbywać się będą podczas 6 terenowych zjazdach w różnych częściach Polski (od czwartku godz. 18.00 do niedzieli godz. 12.00).

Każdy zjazd stanowić będzie osobny blok tematyczny (zarys poniżej).

Na ostatnim, szóstym zjeździe (czerwiec) zaplanowane jest zakończenie Studium.

Koszt uczestnictwa: 3000,00 zł / rok

Wstępny harmonogram i zarys tematyczny zajęć:

I. Padziernik 2019 r. miejsce: Nadleśnictwo Szklarska Poręba, Nadleśnictwo Świeradów, Karkonoski Park Narodowy

Lasy Sudetów - zamieranie, przebudowa, zagospodarowanie terenów poklęskowych; ochrona przyrody „in situ” i „ex situ”, przebudowa drzewostanów w Karkonoskim Parku Narodowym - dr inż. Janusz Szmyt.

II. Listopad 2019 r. miejsce: LZD Krynica Zdrój (UR Kraków)

Las przerębowy, rębnie złożone w LP, trzebieże przekształceniowe, rębnia stopniowa szwajcarska w Nadl. Nawojowa;Możliwości wykorzystania wieloletnich badań leśnych w lasach naturalnych w gospodarce leśnej - prof. dr hab. Andrzej Jaworski (UR w Krakowie), dr inż. Janusz Szmyt.

III. Marzec 2020 r., miejsce: Nadleśnictwo Gubin

Wielogeneracyjne drzewostany sosnowe – nowe możliwości zagospodarowania w lasach sosnowych - prof. dr hab. Władysław Barzdajn, dr inż. Janusz Szmyt

IV. Kwiecień 2020 r., miejsce – Nadleśnictwo Pisz, Nadleśnictwo Maskulińskie

Lasy referencyjne, rola zaburzeń w ekosystemach leśnych i możliwość ich wykorzystania w hodowli lasu bliskiej naturze - dr hab. Dorota Dobrowolska - Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary; dr inż. Janusz Szmyt

V.  V. Maj 2020 r., Nadleśnictwo Bobolice, Nadleśnictwo Polanów

      Obszary Natura 2000 w Lasach Państwowych – stan obecny i przyszłość i planowanie hodowlane – dr inż. Jacek Zientarski.

VI: Czerwiec 2020 r. miejsce: Nadleśnictwo Białowieża, Białowieski Park Narodowy

Lasy naturalne na niżu – Puszcza Białowieska; problem ochrony biernej i ochrony czynnej w warunkach zmieniającego się środowiska i przewidywanych zmian klimatycznych;

Białowieski Park Narodowy, lasy referencyjne, Natura 2000 – możliwości aktywnej roli człowieka w kształtowaniu bioróżnorodności lasów naturalnych - dr inż. Jacek Zajączkowski, Wydział Leśny SGGW Warszawa

Termin zgłoszeń: 10.08.2019 r.

Z poważaniem,

dr inż. Janusz Szmyt

Kierownik Studiów Podyplomowych

Pobierz załącznik: