Dr inż. Janusz Szmyt - Kierownik Zakładu

Dr inż. Janusz Szmyt - Kierownik Zakładu

Adres

Zakład Techniki Hodowli Lasu

ul. Wojska Polskiego 71 A

60-625 Poznań

Wykształcenie

Dr nauk leśnych, Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Poznaniu - 2004 r.

Mgr inż. leśnictwa, Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Poznaniu - 1997 r. 

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy

Konsultacje

Godziny konsultacji pracowników Katedry Hodowli Lasu

Pobierz załącznik:
janusz.szmyt@up.poznan.pl

janusz.szmyt@up.poznan.pl

tel. +48 (61) 848 77 35
fax +48 (61) 848 77 34