Dr Inż. Jan Ceitel

Dr Inż. Jan Ceitel

Adres

Zakład Techniki Hodowli Lasu

ul. Wojska Polskiego 71 A

60-625 Poznań

Wykształcenie

Dr nauk leśnych, Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Poznaniu - 1982 r.

Mgr inż. leśnictwa, Wydział Leśny, Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu - 1972 r. 

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy

Konsultacje

Godziny konsultacji pracowników Katedry Hodowli Lasu

jceitel@up.poznan.pl

jceitel@up.poznan.pl

tel. +48 (61) 848 77 44
fax +48 (61) 848 77 34