Dr Inż. Robert Korzeniewicz

Dr Inż. Robert Korzeniewicz

Adres

Zakład Techniki Hodowli Lasu

ul. Wojska Polskiego 71 A

60-625 Poznań

Wykształcenie

Dr nauk leśnych, Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Poznaniu - 2007 r.

Mgr inż. leśnictwa, Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Poznaniu - 1996 r. 

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy

Konsultacje

Godziny konsultacji pracowników Katedry Hodowli Lasu

korzon@up.poznan.pl

korzon@up.poznan.pl

tel. +48 (61) 848 77 52
fax +48 (61) 848 77 34