Pracownicy Zakładu Techniki Hodowli Lasu

dr inż.

dr inż.

Jan Ceitel
Pracownik emerytowany
prof. dr hab.

prof. dr hab.

Henryk Kocjan
Pracownik emerytowany
dr inż.

dr inż.

Janusz Szmyt
Kierownik Zakładu
dr inż.

dr inż.

Robert Korzeniewicz
Adiunkt
inż.

inż.

Tomasz Wawro
Starszy Specjalista