Inż. Paweł Tysiąc

Inż. Paweł Tysiąc

Adres

Zakład Selekcji, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego

ul. Wojska Polskiego 69

60-625 Poznań

 

ptysiac@up.poznan.pl

ptysiac@up.poznan.pl

tel. +48 (61) 848 77 42
fax +48 (61) 848 77 34