Pracownicy Zakładu Selekcji, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Śp. Wojciech Wesoły
Profesor
prof. dr hab.

prof. dr hab.

Władysław Barzdajn
Profesor
dr hab.

dr hab.

Wojciech Kowalkowski
Kierownik Zakładu
dr inż.

dr inż.

Maria Hauke-Kowalska
Adiunkt
mgr inż.

mgr inż.

Elżbieta Borowiak
Specjalista
inż.

inż.

Paweł Tysiąc
Starszy Specjalista