Kierownik Katedry Hodowli Lasu

dr hab.

dr hab.

Wojciech Kowalkowski
Kierownik Katedry

Pracownicy Zakładu Selekcji, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Śp. Wojciech Wesoły
Profesor
prof. dr hab.

prof. dr hab.

Władysław Barzdajn
Profesor
dr hab.

dr hab.

Wojciech Kowalkowski
Kierownik Zakładu
dr inż.

dr inż.

Maria Hauke-Kowalska
Adiunkt
mgr inż.

mgr inż.

Elżbieta Borowiak
Specjalista
inż.

inż.

Paweł Tysiąc
Starszy Specjalista

Pracownicy Zakładu Techniki Hodowli Lasu

dr inż.

dr inż.

Jan Ceitel
Pracownik emerytowany
prof. dr hab.

prof. dr hab.

Henryk Kocjan
Pracownik emerytowany
dr inż.

dr inż.

Janusz Szmyt
Kierownik Zakładu
dr inż.

dr inż.

Robert Korzeniewicz
Adiunkt
inż.

inż.

Tomasz Wawro
Starszy Specjalista