Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Katedra Genetyki i Hodowli Roślin

w imieniu Konsorcjum realizującego projekt pt.:

„Unowocześnienie technologii uprawy konwencjonalnych odmian soi (Glycine max) w warunkach Polski”

ma zaszczyt zaprosić na

Dzień Soi

który odbędzie się 21 sierpnia 2015 r. w miejscowości Dłoń 4, gmina Miejska Górka

Więcej informacji http://www1.up.poznan.pl/kgihr/node/52