Filip Porzucek – doktorant w Katedrze Biochemii i Biotechnologii - zwycięzcą Startup Pitch: Akcelerator EIT+ mixer technologii

sie
08
Filip Porzucek, absolwent naszej biotechnologii i doktorant w Katedrze Biochemii i Biotechnologii naszej Uczelni został zwycięzcą Startup Pitch: Akcelerator EIT+ mixer technologii, zorganizowanego podczas konferencji Startup dzięki przedstawieniu własnej firmy TheraPep. Podczas prowadzenia prac nad innym preparatem mgr inż. Filip Porzucek odkrył jego zdolność do pobudzania produkcji interferonu. Interferon jest szeroko stosowany w terapii przeciwwirusowej jak również przeciwnowotworowej. Podejście opracowywane przez dr Jana Czarneckiego i Filip Porzucka może okazać się alternatywą dla klasycznej terapii interferonowej eliminując jej negatywne skutki uboczne i wysokie koszty stosowania. Obecnie interferon jest pozyskiwany metodami inżynierii genetycznej. Mimo że jest to bardzo drogi sposób pozyskiwania tego białka, to jest on wciąż najtańszy z możliwych, dlatego terapia interferonowa jest bardzo kosztowna, a chorzy czekają na nią w długich kolejkach.
Dodał: admin czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola Tuśnio

lip
06

W dniu 27 czerwca 2016 r. o godzinie 10.00 w Sali seminaryjnej 3.45 Katedry Agronomi w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola Tuśnio pod tytułem „Wykrywanie transgenów, miRNA i białek z wykorzystaniem powierzchniowego rezonansu plazmowego i nanocząstek złota”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Ryszard Słomski z Katedry Biochemii i Biotechnologii UP w Poznaniu, promotorem pomocniczym dr Anna Woźniak z Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a Recenzentami prof. dr hab. Ryszard Naskręcki z Zakładu Elektroniki Kwantowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dr hab. Włodzimierz Grajek z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obronę prowadził Przewodniczący Komisji prof. dr hab. Cezary Mądrzak. W skład Komisji wchodzili ponadto: prof. dr hab.

Dodał: admin czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Hryhorowicz

lip
06

W dniu 27 czerwca 2016 r. o godzinie 12.00 w Sali seminaryjnej 3.45 Katedry Agronomii w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Hryhorowicz pod tytułem „Hamowanie odpowiedzi immunologicznej z udziałem komórek NK na potrzeby ksenotransplantacji”. Promotorem pracy był prof. nadzw. dr hab. Daniel Lipiński, promotorem pomocniczym dr hab. Joanna Zeyland z Katedry Biochemii i Biotechnologii UP w Poznaniu, a Recenzentami prof. dr hab. Barbara Gajda z Instytutu Zootechniki – PIB w Balicach oraz prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak z Zakładu Wirusologii Molekularnej Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronę prowadził Przewodniczący Komisji prof. dr hab. Ryszard Słomski. W skład Komisji wchodzili ponadto: prof. dr hab. Andrzej Guranowski (nieobecny), prof. dr hab. Cezary Mądrzak, dr hab. Michał Jasiński z Katedry Biochemii i Biotechnologii, dr hab.

Dodał: admin czytaj więcej

Strony

Subskrybuj Katedra Biochemii i Biotechnologii RSS

innowacyjna gospodarkalogo UEinfrastruktura i środowisko