Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola Tuśnio

lip
06

W dniu 27 czerwca 2016 r. o godzinie 10.00 w Sali seminaryjnej 3.45 Katedry Agronomi w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola Tuśnio pod tytułem „Wykrywanie transgenów, miRNA i białek z wykorzystaniem powierzchniowego rezonansu plazmowego i nanocząstek złota”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Ryszard Słomski z Katedry Biochemii i Biotechnologii UP w Poznaniu, promotorem pomocniczym dr Anna Woźniak z Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a Recenzentami prof. dr hab. Ryszard Naskręcki z Zakładu Elektroniki Kwantowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dr hab. Włodzimierz Grajek z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obronę prowadził Przewodniczący Komisji prof. dr hab. Cezary Mądrzak. W skład Komisji wchodzili ponadto: prof. dr hab.

Dodał: admin czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Hryhorowicz

lip
06

W dniu 27 czerwca 2016 r. o godzinie 12.00 w Sali seminaryjnej 3.45 Katedry Agronomii w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Hryhorowicz pod tytułem „Hamowanie odpowiedzi immunologicznej z udziałem komórek NK na potrzeby ksenotransplantacji”. Promotorem pracy był prof. nadzw. dr hab. Daniel Lipiński, promotorem pomocniczym dr hab. Joanna Zeyland z Katedry Biochemii i Biotechnologii UP w Poznaniu, a Recenzentami prof. dr hab. Barbara Gajda z Instytutu Zootechniki – PIB w Balicach oraz prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak z Zakładu Wirusologii Molekularnej Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronę prowadził Przewodniczący Komisji prof. dr hab. Ryszard Słomski. W skład Komisji wchodzili ponadto: prof. dr hab. Andrzej Guranowski (nieobecny), prof. dr hab. Cezary Mądrzak, dr hab. Michał Jasiński z Katedry Biochemii i Biotechnologii, dr hab.

Dodał: admin czytaj więcej

Grant Opus NCN 2012/07/B/NZ7/01178. Determinanty tiolaktonu homocysteiny u człowieka

lip
01
Grant NCN #: 2012/07/B/NZ7/01178, Wewnętrzny numer grantu OPUS 18/2013
Okres realizacji: 7/2013 – 6/2016
Tytuł: “Determinanty tiolaktonu homocysteiny u człowieka”
Kierownik Projektu: prof. dr hab. Hieronim Jakubowski
 
 
Dodał: admin czytaj więcej

Strony

Subskrybuj Katedra Biochemii i Biotechnologii RSS

innowacyjna gospodarkalogo UEinfrastruktura i środowisko