2018 rok
warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /var/www/kbiaz/includes/theme.inc on line 171.

2018 rok

Prace oryginalne

 1. Gawrysiak-Witulska M., Siger A., Rudzińska M., Stuper-Szablewska K., Rusinek R. (2018): The effect of self-heating on technological quality of rapeseeds. Int. Agrophys., DOI:10.1515/intag-2017-0021
 2. Jędrusek-Golińska A., Piasecka-Kwiatkowska D., Hęś M., Burzyńska M. (2018): Wiedza chorych o diecie bezglutenowej i zawartości glutenu w produktach. Przemysł Spożywczy, DOI:10.15199/65.2018.6.8
 3. Pawłowska K., Kuligowski M., Jasińska-Kuligowska I., Kidoń M., Siger A.,Rudzińska M., Nowak J. (2018) :Effect of replacing cocoa powder by carob powder in the muffins on sensory and physicochemical properties. Plant Food Hum. Nutr., DOI:0.1007/s11130-018-0675-0
 4. Rękas A., Siger A., Wroniak M., Ścibisz I. (2018) : Phytochemicals and antioxidant activity degradation kinetics during long-term storage of rapeseed oil pressed from microwave-treated seeds.
 5. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 120 (2): s. 1700283
 6. Rękas A., Siger A., Wroniak M. (2018): The effect of microwave pre-treatment of rapeseed on the degradation kinetics of lipophilic bioactive compounds of the oil during storage. Grasas Aceites, 69 (1): s. 233
 7. Rudzińska M., Hassanien M.M.M., Abdel-Razek A.G., Kmiecik D., Siger A., Ratusz K. (2018): Influence of composition on degradation during repeated deep-fat frying of binary and ternary blends of palm, sunflower and soybean oils with health optimized saturated to unsaturated fatty acid ratios.
 8. Int. J. Food Sci. Technol., 53 (4): s. 1021-1029
 9. Siger A., Michalak M., Lembicz J., Nogala-Kałucka M., Cegielska-Taras T., Szała L. (2018): Genotype-environment interaction on tocochromanol and plastochromanol-8 contents in seeds of doubled haploids obtained from F1 hybrid black × yellow seeds of winter oilseed rape (Brassica napus L.). J. Sci. Food Agr., 98 (9): s. 3263-3270
 10. Szczechowiak J., Szkudelska K., Szumacher-Strabel M., Sadkowski S., Gwozdz K., El-Sherbiny M., Kozłowska M., Rodriguez V., Cieslak A. (2018): Blood hormones, metabolic parameters and fatty acid proportion in dairy cows fed condensed tannins and oils blend. Ann. Anim. Sci. 18 (1): s. 155-166
 11. Tomczak A., Zielińska-Dawidziak M., Piasecka-Kwiatkowska D., Lampart- Szczapa E. (2018): Blue lupine seeds protein content and amino acids composition. Plant Soil Environ., 64: s.147-155
 12. Zielińska-Dawidziak M., Dwiecki K., Lewko K. (2018): Modification of soybean and lupine sprouting conditions: influence on yield, ROS generation, and antioxidative systems. Eur. Food Res. Technol., pp Online First Article, DOI: 10.1007/s00217-018-306-4

 

Monografie

 1. Burzyńska M., Piasecka-Kwiatkowska D. (2018): Wartość biologiczna polskich odmianowych miodów nektarowych, Wybrane aspekty życia pszczół / Red. nauk. Paweł Michołap, Emil Mariusz Szymański. Górnołużyckie Stowarzyszenia Pszczelarzy, Zgorzelec: s. 39-47
 2. Burzyńska M., Piasecka-Kwiatkowska D. (2018): Pyłki roślin wiatropylnych w odmianowych miodach nektarowych zebranych z trzech regionów Polski. Surowce pochodzenia zwierzęcego jako źródło składników bioaktywnych. Kraków : Oddział Małopolskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Kraków: s. 118-129
 3. Tomczak A., Zielińska-Dawidziak M., Piasecka-Kwiatkowska D., Springer E. (2018): Immunoreaktywne właściwości białek łubinu wąskolistnego, Prozdrowotne właściwości żywności aspekty żywieniowe i technologiczne. Pod redakcją M.Karwowskiej i I. Jackowskiej. Wyd. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych „Libropolis” Sp. z o.o. Lublin: s.111-121

 

Doniesienia naukowe

 1. Burzyńska M., Piasecka-Kwiatkowska D. Analiza pyłkowa jako metoda umożliwiająca identyfikację potencjalnych alergenów w miodach - V Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców, Zgorzelec, (6-8 kwietnia 2018), s. 11
 2. Burzyńska M., Piasecka-Kwiatkowska D. Pyłki roślin wiatropylnych w odmianowych miodach nektarowych zebranych z trzech regionów Polski - Żywność a składniki bioaktywne : XIII Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku", Kraków, (24-25 września 2018), s. 42
 3. Burzyńska M., Piasecka-Kwiatkowska D. Wartość biologiczna polskich odmianowych miodów nektarowych - V Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców, Zgorzelec, (6-8 kwietnia 2018), s. 4
 4. Burzyńska M., Piasecka-Kwiatkowska D. Analiza pyłkowa polskich miodów lipowych sezonu pszczelarskiego 2017 - XXIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej „Żywność – tradycja i nowoczesność”, VIth International Session Of Young Scientific Staff „Food – tradition and modernity” ,Lublin, (24-25 maja 2018), s.44-45
 5. Ratusz K., Symoniuk E., Wroniak M., Rudzińska M., Siger A. Ocena wartości żywieniowej i stabilności oksydacyjnej olejów z konopi siewnych (Cannabissativa L.) - XXXIV Konferencja naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów, Poznań, (10-11 kwietnia 2018), s. 112-113
 6. Rokosik E. Powstawanie koloidów asocjacyjnych w olejach roślinnych - Międzynarodowa konferencja: XXIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej ,,Żywność – tradycja i nowoczesność”, Lublin, (24-25 maja 2018), s. 28-29
 7. Rokosik E., Dwiecki K., Rudzińska M., Polewski K. Chromatografia kolumnowa jako metoda oczyszczania oleju roślinnego ze składników śladowych - XXXIV Konferencja naukowa Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów, Poznań, (10-11 kwietnia 2018), s. 90-91
 8. Siger A., Charczuk A., Bartkowiak-Broda I. Olej tłoczony na zimno z nasion gorczycy poddanych prażeniu – zawartość tokochromanoli i canololu - XXXIV Konferencja naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów, Poznań , (10-11 kwietnia 2018), s. 106-107
 9. Siger A., Charczuk A., Ratusz K., Rudzińska M., Bartkowiak-Broda I. Olej tłoczony na zimno z nasion gorczycy poddanych prażeniu – stabilność oksydacyjna - XXXIV Konferencja naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów, Poznań, (10-11 kwietnia 2018), s. 104-105
 10. Siger A., Gawrysiak-Witulska M., Wawrzyniak J. Niekorzystne warunki przechowywania nasion rzepaku - zmiana profilu pochodnych kwasu sinapowego – głównych związków fenolowych rzepaku - XXXIV Konferencja naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów, Poznań, (10-11 kwietnia 2018), s. 107-109
 11. Siger A., Nogala-Kałucka M., Cegielska-Taras T., Lembicz J., Szała L. Zawartość tokochromanoli w nasionach dwóch populacji podwojonych haploidów pochodzących z krzyżowania odwrotnego między żółtonasiennym i czarnonasiennym Brassicanapus - analiza interakcji genotypowo-środowiskowej - XXXIV Konferencja naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów, Poznań, (10-11 kwietnia 2018), s. 42-44
 12. Tomczak A., Zielińska-Dawidziak M., Piasecka-Kwiatkowska D., Springer E. Immunoreaktywne właściwości białek łubinu wąskolistnego - XXIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej ''Żywność - tradycja i nowoczesność'', Lublin, (24-25 maja 2018), s. 51-52
 13. Wroniak M., Rękas A., Ścibisz I., Siger A., Anders A. Skład chemiczny i stabilność oksydatywna wysoko oleinowego oleju rzepakowego wytłoczonego po obróbce mikrofalowej całych i obłuskanych nasion - XXXIV Konferencja naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów, Poznań, (10-11 kwietnia 2018), s. 102
 14. Wroniak M., Rękas A., Ścibisz I., Siger A., Anders A. Wpływ wstępnej obróbki mikrofalowej nasion rzepaku na degradację związków biologicznie aktywnych podczas przechowywania oleju - XXXIV Konferencja naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów, Poznań, (10-11 kwietnia 2018), s. 27-28