Pracownicy naukowo-dydaktyczni
warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /var/www/kbiaz/includes/theme.inc on line 171.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 

Prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka
Pokój 22
tel. 061-848-73-43
e-mail: malgorzata.nogala-kalucka@up.poznan.pl

Zainteresowania naukowe:

Chemia lipidów, w tym wolnorodnikowy charakter przebiegu procesu autooksydacji i efektywność antyoksydacyjna natywnych przeciwutleniaczy m.in. związków witamino-E aktywnych, polifenoli w układach tłuszczowych o różnym stopniu nienasycenia. Badania dotyczące technologii tłuszczów jadalnych i ich trwałości w produktach spożywczych.
Realizowane prace nad zawartością składników bioaktywnych w modyfikowanych genetycznie nowych liniach hodowlanych rzepaku. Food design.

  


 

Prof. UPP dr hab. Magdalena Zielińska-Dawidziak
Profesor Uczelni
Pokój 19
tel. 061-848-73-44
e-mail: magdalena.zielinska-dawidziak@up.poznan.pl

Zainteresowania naukowe:

Wykorzystanie ferrytyny roślinnej do suplementacji diety człowieka w żelazo. Wpływ stresu abiotycznego (nadmierne stężenie soli metali ciężkich) i biotycznego (żerowanie owadów) na zawartość składników pokarmowych w roślinach. Detekcja alergenów pokarmowych. Aktywność enzymów i inhibitorów roślinnych i owadzich.

  


 

Prof. UPP dr hab. Aleksander Siger
Profesor Uczelni
Pokój 34
tel. 061-848-73-65
e-mail: asiger@up.poznan.pl

Zainteresowania naukowe:

Technologia tłuszczów jadalnych. Oleje tłoczone na zimno - wpływ czynników surowcowych i technologicznych na ich jakość. Kwas sinapowy i jego pochodne – główne związki o charakterze przeciwutleniającym w nasionach rzepaku i oleju rzepakowym. Canolol - produkt dekarboksylacji kwasu sinapowego. Wpływ temperatury i czasu prażenia nasion rzepaku na tempo procesu dekarboksylacji kwasu sinapowego oraz na pozostałe związki bioaktywne i ich aktywność przeciwutleniającą.Wykorzystanie metod chromatograficznych do analizy związków w surowcach i produktach spożywczych (m.in. tokochromanole, plastochromanol-8, karotenoidy, związki fenolowe, canolol,Nε-(karboksymetylo)lizyna). Optymalizacja i walidacja procedur analitycznych, analiza żywności.

  


  

Dr hab. Krzysztof Dwiecki
Adiunkt
Pokój 34
tel. 061-848-73-65
e-mail: krzysztof.dwiecki@up.poznan.pl

Zainteresowania naukowe:

Naturalne przeciwutleniacze i ich potencjał antyoksydacyjny, zastosowanie liposomów do badania właściwości antyoksydantów, rola koloidów asocjacyjnych w kształtowaniu jakości olejów roślinnych, kropki kwantowe w analizie żywności, zastosowanie metod spektroskopowych (spektrofotometria UV-Vis, fluorymetria, dynamiczne rozpraszanie światła) w analityce żywności, oddziaływania polifenoli z białkami.

  


 

Dr inż. Jarosław Czubiński
Adiunkt
Pokój 28
tel. 061-848-73-42
e-mail: jaroslaw.czubinski@up.poznan.pl

Zainteresowania naukowe:

Podstawowe analizy białek.

  


   

 

Dr inż. Monika Beszterda
Adiunkt
Pokój 30
tel. 061-848-73-50
e-mail: monika.beszterda@up.poznan.pl

Zainteresowania naukowe:

Związki endokrynnie czynne obecne w żywności i środowisku. Analityka zanieczyszczeń żywności pochodzenia naturalnego i przemysłowego. Zawartość składników bioaktywnych w modyfikowanych genetycznie roślinach.

 


 

Dr inż. Bożena Grześ
Asystent
Pokój 26
tel. 061-848-73-53
e-mail: bozena.grzes@up.poznan.pl

Zainteresowania naukowe:

Analiza elektroforetyczna (SDS-PAGE) zmian ilościowych białek mięśniowych w czasie post mortem. Detekcja białek mięśniowych metodą western blottingu. Zmiany właściwości fizykochemicznych i sensorycznych mięsa w czasie przechowywania chłodniczego. Zmiany ilościowe izoform łańcuchów ciężkich miozyny (MHC) typu szybkiego i wolnego w mięśniach szkieletowych zwierząt. Wpływ zmian w ekspresji izoform MHC na kształtowanie jakości mięsa różnych gatunków zwierząt.

  


 

Mgr Aneta Tomczak
Asystent, doktorant
Pokój 25
tel. 061-848-74-40
e-mail: aneta.tomczak@up.poznan.pl

Zainteresowania naukowe:

Analiza jakościowa i ilościowa aminokwasów (chromatografia UPLC). Wyznaczanie profilów białkowych (elektroforeza SDS-PAGE). Analiza alergennych frakcji białkowych (Western blot). Aktywność inhibitorów roślinnych. Badania nad łubinem wąskolistnym. Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR), poszukiwanie mutacji genetycznych i polimorfizmów, sekwencjonowanie DNA, Real-Time PCR. Diagnostyka prób żywności i prób środowiskowych - mikrobiologia.

  


   

Mgr inż. Marta Burzyńska
Asystent, doktorant
Pokój 25
tel. 061-848-74-40
e-mail: marta.burzynska@up.poznan.pl

Zainteresowania naukowe:

Badania nad alergennością polskich miodów nektarowych i spadziowych. Charakterystyka oraz identyfikacja źródła pochodzenia alergennych białek w produktach pszczelich. Szeroko pojęta analiza fizykochemiczna miodów: zawartość oraz aktywność wody, barwa, lepkość, przewodność właściwa, charakterystyka sacharydów, zawartość kwasów organicznych, związków azotowych, skład aminokwasowy, zawartość polifenoli, aktywność przeciwutleniająca, aktywność enzymatyczna. Ochrona i aktywne uczestnictwo w projektach mających na celu zwiększanie populacji owadów zapylających.