2017 rok
warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /var/www/kbiaz/includes/theme.inc on line 171.

2017 rok

Prace oryginalne
 1. Mankowska M, Nowacka-Woszuk J., Graczyk A., Ciazynska P., Stachowiak M., Switonski M. (2017): Polymorphism and methylation of the MC4R gene in obese and non-obese dogs. Mol. Biol. Rep., 44 (4): s. 333-339
 2. Czerniak K., Dwiecki K., Majchrzycki Ł., Czerniak A., Białas W. (2017): Synthesis and application of ammonium-based poly (ionic liquids) as novel cationic flocculants. Chem. Pap., 71 (3): s. 639-646
 3. Siger A., Dwiecki K., Borzyszkowski W., Turski M., Rudzińska M., Nogala-Kałucka M.(2017): Physic o chemical characteristics of the cold-pressed oil obtained from seeds of Fagussylvatica L. Food Chem., 225 (15): s. 239-245
 4. Czubinski J., Dwiecki K. (2017): A review of methods used for investigation of protein-phenolic compound interactions. Int. J. Food Sci. Technol., 52 (3):s. 573-585
 5. Siger A., Gawrysiak-Witulska M., Bartkowiak-Broda I. (2017): Antioxidant (tocopherol and canolol) content in rapeseed oil obtained from roasted yellow‐seeded Brassica napus. Journal of the American Oil Chemists' Society, 94: s. 37-46
 6. Rękas A., Ścibisz I., Siger A., Wroniak M. (2017): The effect of microwave pretreatment of seeds on the stability and degradation kinetics of phenolic compounds in rapeseed oil during long-term storage. Food Chemistry, 222: s. 43-52
 7. Rękas A., Wroniak M., Siger A., Ścibisz I., Derewiaka D., Anders A. (2017): Mechanical hulling and thermal pre-treatment effects on rapeseed oil antioxidant capacity and related lipophilic and hydrophilic bioactive compounds. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 68 (7): s. 788-799
 8. Rękas A., Siger A., Wroniak M., Ścibisz I., Derewiaka D., Anders A. (2017): Influence of dehulled rapeseed roasting on the physicochemical composition and oxidative state of oil. Grasas y Aceites, 68 (1): s. 176
 9. Rękas A., Siger A., Wroniak M., Ścibisz I., Derewiaka D., Anders A. (2017): Dehulling and microwave pretreatment effects on the physicochemical composition and antioxidant capacity of virgin rapeseed oil. Journal of Food Science and Technology – Mysore, 54 (3): s. 627-638
 10. Mildner-Szkudlarz S., Siger A., Szwengiel A., Przygoński K., Wojtowicz E., Zawirska-Wojtasiak R. (2017): Phenolic compounds reduce formation of Nε-(carboxymethyl) lysine and pyrazines formed by Maillard reactions in a model bread system. Food Chemistry, 231: s. 175-184
 11. Rękas A., Siger A., Wroniak M., Ścibisz I. (2017): Phytochemicals and antioxidant activity degradation kinetics during long-term storage of rapeseed oil pressed from microwave-treated seeds. European Journal of Lipid Science and Technology, DOI:10.1002/ejlt.201700283
 12. Rudzińska M., Hassanien M.M.M., Abdel-Razek A.G., Kmiecik D., Siger A., Ratusz K. (2017): Influence of composition on degradation during repeated deep-fat frying of binary and ternary blends of palm, sunflower and soybean oils with health optimized saturated to unsaturated fatty acid ratios. International Journal of Food Science & Technology, DOI:10.1111/ijfs.13678
 13. Siger A., Józefiak M., Górnaś P. (2017): Cold-pressed and hot-pressed rapeseed oil: The effects of roasting and seed moisture on the antioxidant activity, canolol, and tocopherol level. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 16 (1): s. 69–81
 14. Raczyk M., Siger A., Radziejewska-Kubzdela E., Ratusz K., Rudzińska M. (2017): Roasting pumpkin seeds and changes in the composition and oxidative stability of cold-pressed oils. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 16 (3): s. 293-301
 15. Marszałkiewicz S., Siger A., Radziejewska-Kubzdela E., Ratusz K., Rudzińska M. (2017): Fizyko-chemiczne właściwości olejów lniankowych tłoczonych na zimno. Nauka Przyroda Technologie, 11 (3): s. 235-244

 

 Prace przeglądowe

 1. Zielińska-Dawidziak M., Lampart Szczapa E. (2017): Czy łubin może stać się polską soją? Przemysł Spożywczy, 71(1): 39-41

 

Doniesienia naukowe

 1. Burzyńska M., Piasecka-Kwiatkowska D. Alergenne właściwości miodu i pyłku kwiatowego - 54 Naukowa Konferencja Pszczelarska: Materiały z konferencji, Puławy, (7 - 8 marca 2017), s. 97
 2. Burzyńska M., Piasecka-Kwiatkowska D. Czy soja może stanowić dobre źródło białka w żywieniu pszczół - 54 Naukowa Konferencja Pszczelarska: Materiały z konferencji, Puławy, (7 - 8 marca 2017), s. 87-88
 3. Siger A., Łukaszewski M., Dwiecki K., Nogala-Kałucka M., Lampart-Szczapa E. Badania nad zmiennością zawartości karotenoidów w nowych liniach hodowlanych łubinu wąskolistnego - XXV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych: Rynia n. Zalewem Zegrzyńskim, (31 maja - 02 czerwca 2017), s. 73-74
 4. Nogala-Kałucka M., Łuczak K., Dwiecki K., Lampart-Szczapa E., Siger A. Zawartość tokochromanoli w nowych liniach hodowlanych łubinu wąskolistnego - XXV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych: Rynia n. Zalewem Zegrzyńskim, (31 maja - 02 czerwca 2017), s. 75-76
 5. Dwiecki K., Rokosik E., Siger A., Nogala-Kałucka M., Lampart-Szczapa E.Zawartość związków fenolowych w wybranych liniach hodowlanych i odmianach uprawowych łubinu wąskolistnego - XXV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych: Rynia n. Zalewem Zegrzyńskim, (31 maja - 2 czerwca 2017), s. 79-80
 6. Piasecka-Kwiatkowska D., Burzyńska M., Zielińska-Dawidziak M., Lampart-Szczapa E. Inhibitory enzymów trawiennych w nasionach wybranych odmian łubinu wąskolistnego - Konferencja "Znaczenie łubinu dla bioróżnorodności" , Wrocław-Pawłowice, (24 - 25 kwietnia 2017), s. 63-64
 7. Burzyńska M., Piasecka-Kwiatkowska D. Wstępne badania dotyczące wpływu diety pszczół na alergenne właściwości miodów - analiza ciast pszczelich - Żywność dla Przyszłości: XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Materiały Konferencji Naukowej, Wrocław, (4 - 5 lipca 2017), s. 88
 8. Tomczak A., Burzyńska M., Zielińska-Dawidziak M., Piasecka-Kwiatkowska D., Lampart-Szczapa E. Antigenic properties of selected varieties of narrowleaf lupine(Lupinus angustifolius) - Food: today and tomorrow. XXII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności: 5th International Session of Young Scientific Staff, Szczecin, (18 - 19 maja 2017), s. 156-157
 9. Tomczak A., Zielińska-Dawidziak M., Piasecka-Kwiatkowska D., Lampart-Szczapa E. Wartość biologiczna białka łubinowego odmian łubinu askolistnego (Lupinus angustifolius) - Food: today and tomorrow. XXII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności: 5th International Session of Young Scientific Staff, Szczecin, (18 - 19 maja 2017), s. 99-102
 10. Tomczak A., Zielińska-Dawidziak M., Piasecka-Kwiatkowska D., Lampart-Szczapa E. Reaktywność krzyżowa pomiędzy białkami nasion łubinu wąskolistnego, orzeszków ziemnych i soi - Konferencja "Znaczenie łubinu dla bioróżnorodności", Wrocław-Pawłowice, (24 - 25 kwietnia 2017), s. 105-106
 11. Tomczak A., Zielińska-Dawidziak M., Piasecka-Kwiatkowska D., Lampart-Szczapa E. Wartość biologiczna białka nowych linii hodowlanych łubinu wąskolistnego (Lupinus augustifolius) - Żywność dla Przyszłości : XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Materiały Konferencji Naukowej, Wrocław, (4 - 5 lipca 2017), s. 119
 12. Zielińska-Dawidziak M., Piasecka-Kwiatkowska D., Lampart-Szczapa E.Strawność białek łubinu wąskolistnego - Konferencja "Znaczenie łubinu dla bioróżnorodności", Wrocław-Pawłowice, (24 - 25 kwietnia 2017), s. 36-37

 

Patenty

 1. Przygodzki R., Zielińska-Dawidziak M., Remiszewski M., Kupka A., Makowska A., Piasecka-Kwiatkowska D. (decyzja warunkowa 2017) Suche, dietetyczne koncentraty deserów instant, zwłaszcza wspomagających żywienie w anemii oraz sposób ich wytwarzania.
 2. Zielińska-Dawidziak M., Remiszewski M., Langner R., Makowska A., Piasecka-Kwiatkowska D. (decyzja warunkowa 2017) Suche, dietetyczne koncentraty potraw instant z kaszą lub makaronem, zwłaszcza wspomagających żywienie w anemii oraz sposób ich wytwarzania.
 3. Przygodzki R., Jeżewska M., Błasińska I., Zielińska-Dawidziak M., Piasecka-Kwiatkowska D., Makowska A. (decyzja warunkowa 2017) Suche, dietetyczne koncentraty zup instant, zwłaszcza wspomagających żywienie w anemii oraz sposób ich wytwarzania.
 4. Przygodzki R., Kulczak M., Korbas E., Zielińska-Dawidziak M., Piasecka-Kwiatkowska D., Makowska A. (decyzja warunkowa 2017) Suche, dietetyczne koncentraty śniadań zbożowych instant, zwłaszcza wspomagających żywienie w anemii oraz sposób ich wytwarzania.