2016 rok
warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /var/www/kbiaz/includes/theme.inc on line 171.

2016 rok

Prace oryginalne

 1. Zielińska-Dawidziak M., Staniek H., Król E., Piasecka-Kwiatkowska D., Twardowski T.(2016): Legume seeds and cereal grain's capacity to accumulate iron while sprouting in order to obtain food fortificat. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment, 15 (3): 333-338
 2. Piasecka-Kwiatkowska D., Nawrot J., Zielińska-Dawidziak M. (2016): Elektroforetyczna metoda wczesnego wykrywania ukrytego porażenia ziarna zbóż wołkiem zbożowym. Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu żywnościowym [Dokument elektroniczny] / Red. nauk. Grażyna Lewandowicz, Agnieszka Makowska, s. 32-40
 3. Mankowska M., Stachowiak M., Graczyk A., Ciazynska P., Gogulski M., Nizanski W., Switonski M. (2016): Sequence analysis of three canine adipokine genes revealed an association between TNF polymorphisms and obesity in Labrador dogs , Animal Genetics, 47(2): s. 245-249
 4. Szczechowiak J., Szumacher-Strabel M., El-Sherbiny M., Pers-Kamczyc E., Pawlak P., Cieslak A. (2016): Rumen fermentation, methane concentration and fatty acid proportion in the rumen and milk of dairy cows fed condensed tannin and/or fish-soybean oils blend. Anim. Feed Sci. Tech., 216: s. 93-107
 5. Szczechowiak J., Szumacher-Strabel M., El-Sherbiny M., Bryszak M., Stochmal A., Cieslak A. (2016): Effect of dietary supplementation with Saponaria officinalis root on rumen and milk fatty acid proportion in dairy cattle. Anim. Sci. Pap. Rep., 34 (3): s. 221-232
 6. Szkudelska K., Szumacher-Strabel M., Szczechowiak J., Bryszak M., Pers-Kamczyc E., Stochmal A., Cieślak A. (2016): The effect of triterpenoid saponins from Saponaria officinalis on some blood hormones, metabolic parameters and fatty acid composition in dairy cows. J. Agric. Sci., 154 (3): s. 532-541
 7. El-Sherbiny M., Cieslak A., Szczechowiak J., Kołodziejski P., Szulc P., Szumacher-Strabel M. (2016): Effect of nanoemulsified oils addition on rumen fermentation and fatty acid proportion in a rumen simulation technique. J. Anim. Feed Sci., 25 (2): s. 116-124
 8. El-Sherbiny M., Cieslak A., Pers-Kamczyc E., Szczechowiak J., Kowalczyk D., Szumacher-Strabel M.(2016): Short communication: A nanoemulsified form of oil blends positively affects the fatty acid proportion in ruminal batch cultures. J. DairySci., 99 (1): s. 399-407
 9. Górnaś P., Dwiecki K., Siger A., Tomaszewska-Gras J., Michalak M, Polewski K. (2016): Contribution of phenolic acids isolated from green and roasted boiled-type coffee brews to total coffee antioxidant capacity. Eur. Food Res. Technol., 242 (5): s. 641-653
 10. Dwiecki K., Tomczyk Ł., Nogala-Kałucka M., Polewski K. (2016): Novel method of propyl gallate determination in rapeseed oil using CdSe/ZnS quantum dots. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 118 (11): s. 1788-1794
 11. Górnaś P., Šnē E., Siger A., Segliņa D.(2016): Sea buckthorn (Hippophaerhamnoides L.) vegetative parts as an unconventional source of lipophilic antioxidants. Saudi Journal of Biological Sciences, 23: s.512-516
 12. Siger A., Michalak M. (2016): The long-term storage of cold-pressed oil from roasted rapeseed: effects on antioxidant activity and levels of canolol and tocopherols. European Journal of Lipid Science and Technology, 118: s.1030-1041
 13. Czubiński J., Siger A., Lampart-Sczapa E.(2016): Digestion susceptibility of seed globulins isolated from different lupin species. European Food Research and Technology, 242: s.391-403
 14. Gracka A., Jeleń H., Majcher M., Siger A., Kaczmarek A. (2016): Flavoromics approach in monitoring changes in volatile compounds of virgin rapeseed oil caused by seed roasting. Journal of Chromatography A, 1428: s. 292-304
 15. Siger A., Michalak M., Rudzińska M. (2016): Canolol, tocopherols, plastochromanol-8 and phytosterols content in residual oil extracted from rapeseed expeller cake obtained from roasted seed. European Journal of Lipid Science and Technology, 118: s.1358-1367
 16. Rudzińska M., Hassanien M.M.M., Abdel-Razek A.G., Ratusz K., Siger A. (2016): Blends of rapeseed oil with black cumin and rice bran oils for increasing the oxidative stability. Journal of Food Science and Technology, 53: s. 1055-1062
 17. Wroniak M., Rękas A., Siger A., Janowicz M. (2016): Microwave pretreatment effects on the changes in seeds microstructure, chemical composition and oxidative stability of rapeseed oil. LWT - Food Science and Technology, 68: s. 634-641 23.
 18. Gawrysiak-Witulska M., Siger A., Rusinek R. (2016): Degradation of tocopherols during rapeseed storage in simulated conditions of industrial silos. International Agrophysics, 30: s.39-45
 19. Siger A., Józefiak M. (2016): The effects of roasting and seed moisture on the phenolic compound levels in cold-pressed and hot-pressed rapeseed oil. European Journal of Lipid Science and Technology, 118: s. 1952-1958
 20. Abdel-Razek A.G., Hassanien M.M.M., Rudzińska M., Ratusz K., Siger A. (2016): Enhancement the stability, quality and functional properties of rapeseed oil by mixing with non-conventional oils. American Journal of Food Technology, 11 (5): s. 228-233
 21. Cegielska-Taras T., Nogala-Kałucka M., Szała L., Siger A. (2016): Study of variation of tocochromanol and phytsterol contents in black and yellow seeds of Brassica napus L. doubled haploid populations. Acta ScientiarumPolonorum Technologia Alimentaria, 15: s. 321-332
 22. Kujawska M., Ewertowska M., Ignatowicz E., Adamska T., Szaefer H., Zielińska-Dawidziak M., Piasecka-Kwiatkowska D., Jodynis-Liebert J.(2016: Evaluation of Safety of Iron-Fortified Soybean Sprouts, a Potential Component of Functional Food, in Rat. Plant Foods for Human Nutrition, 71: s. 13-18

 

Monografie

 1. Dorota Piasecka-Kwiatkowska, Paulina Zielińska, Marta Burzyńska (2016) Alergenne właściwości wybranych dolnośląskich nektarowych miodów i pyłków kwiatowych. Żywność a Innowacje, pod. Red. T. Tatarko, A. Duda-Chodak, M. Witczak, D. Najgebauer-Lejko. Wydawnictwo OM PTTŻ, Kraków, Polska. s. 297-307
 2. Dorota Piasecka-Kwiatkowska, Jan Nawrot, Magdalena Zielińska-Dawidziak (2016) Elektroforetyczna metoda wczesnego wykrywania ukrytego porażenia ziarna zbóż wołkiem zbożowym. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCIOWYM, WNoŻiŻ UP Poznań. red. G. Lewandowicz, A. Makowska. pp. 32-40, ISBN 978-83-7160-833-9
 3. Dorota Piasecka-Kwiatkowska, Olga Stefko (2016) Bezpieczeństwo Produktów Przeznaczonych Dla Osób Z Alergią Pokarmową - Aspekty Analityczne I Ekonomiczne Wprowadzania Innowacji W Przedsiębiorstwie. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCIOWYM, WNoŻiŻ UP Poznań. red. G. Lewandowicz, A. Makowska. pp. 24-31, ISBN 978-83-7160-833-9
 4. Sylwia Mildner-Szkudlarz, Aleksander Siger, Krzysztof Dwiecki, Dawid Biskup, Małgorzata Nogala-Kałucka (2016) Bezpieczeństwo Produktów Przeznaczonych Dla Osób Z Alergią Pokarmową - Aspekty Analityczne I Ekonomiczne Wprowadzania Innowacji W Przedsiębiorstwie. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCIOWYM, WNoŻiŻ UP Poznań. red. G. Lewandowicz, A. Makowska. pp. 121-130, ISBN 978-83-7160-833-9

 

Rozdział w książce

 1. Agnieszka Waśkiewicz, Olimpia Gładysz, Monika Beszterda, Piotr Goliński: “Water stress and vegetable crops”, str: 393 - 411, w: “Water Stress and Crop Plants: A Sustainable Approach”, Red.: Parvaiz Ahmad, Springer, 2016, DOI: 10.1002/9781119054450

 

Doniesienia konferencyjne

 1. Lampart-Szczapa E., Zielińska-Dawidziak M., Czubiński J. Łubin - składnik europejskiej żywności tradycyjnej, wegetariańskiej i specjalnego przeznaczenia - II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej: "25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej", Poznań, (5 lutego 2016), s. 76
 2. Bryszak M., Cieślak A., Borys B., Szumacher-Strabel M., Szczechowiak J., Szulc P. Wpływ rodzaju zielonki i komponentów oleistych w dawce pokarmowej na poziom emisji metanu u jagniąt - LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego "Innowacyjność nauk o zwierzętach w XXI wieku", Warszawa, (21 - 23 września 2016), s. 91
 3. Burzyńska M. Charakterystyka profili białkowych wybranych dolnosląskich miodów nektarowych i pyłków kwiatowych - Dni Doktoranta 2016 : Konferencja Naukowa, Poznań, (1 - 2 grudnia 2016), s. 18
 4. Graczyk A., Zielińska P., Burzyńska M., Piasecka-Kwiatkowska D. Amino acid composition of selected honey and pollen from Lower Silesia region - Żywność od A do Z = Food from A to Z : XXI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej, V International Session of Young Scientific Staff, Łódź, (12 - 13 maja 2016), s. 75-76
 5. Graczyk A., Zielińska P., Burzyńska M., Piasecka-Kwiatkowska D., Lampart-Szczapa E. Cross-reactivity of soy or peanuts allergens and proteins from seeds of Lupinus angustifolius L. new cultivars - Żywność od A do Z = Food from A to Z: XXI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej, V International Session of Young Scientific Staff, Łódź, (12 - 13 maja 2016), s. 73-74
 6. Zielińska P., Burzyńska M., Piasecka-Kwiatkowska D. Protein pattern of selected honey and pollen from Lower Silesia region - Żywność od A do Z = Food from A to Z : XXI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej, V International Session of Young Scientific Staff, Łódź, (12 - 13 maja 2016), s. 91
 7. Piasecka-Kwiatkowska D., Zielińska P., Graczyk A., Zielińska-Dawidziak M. Wpływ metody ekstrakcji na wyniki oznaczenia antygenowych właściwości wybranych nasion roślin strączkowych - Żywność a innowacje: XII Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku", Kraków, (22 - 23 września 2016), s. 192
 8. Tomczak A. Zmienność składu aminokwasowego nasion łubinu wąskolistnego (Lupinus augustifolius) - Dni Doktoranta 2016 : Konferencja Naukowa, Poznań, (1 - 2 grudnia 2016), s. 64
 9. Siger A., Nogala-Kałucka M., Dwiecki K., Lampart-Szczapa E. Variation of tocochromanols and carotenoids content in the seeds of cultivars and new collection breeding lines of Lupinus angustifolius - Plants in pharmacy and nutrition: 2nd International Young Scientists Symposium, Wroclaw, (15 - 17 września 2016), s. 128
 10. Siger A., Dwiecki K., Borzyszkowski W., Turski M., Rudzińska M., Nogala-Kałucka M. Olej bukowy - zapomniane źródło związków bioaktywnych -Rośliny oleiste - postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów: XXXIII Konferencja Naukowa, Poznań, (5 - 6 kwietnia 2016), s. 23-24
 11. Piasecka-Kwiatkowska D., Zielińska-Dawidziak M., Zielińska P., Zemleduch-Barylska A. Ocena bezpieczeństwa wybranych produktów spożywczych dla osób z alergią pokarmową - II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej: "25 lat technologii żywności w warunkach gospodarki rynkowej", Poznań, (5 lutego 2016), s. 41
 12. Zielińska P., Piasecka-Kwiatkowska D., Zielińska-Dawidziak M. Analytical problems associated with detection of soy allergens in meat products - Żywność od A do Z = Food from A to Z: XXI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej, V International Session of Young Scientific Staff, Łódź, (12 - 13 maja 2016), s. 39

 

Skrypty

 1. Nogala-Kałucka M., Jasińska-Stępniak A., Dwiecki K., Siger A. (2016): Analiza żywności - wybrane metody oznaczeń jakościowych i ilościowych składników żywności. Wydanie III poszerzone. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.