Publikacje - 2013 rok
warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /var/www/kbiaz/includes/theme.inc on line 171.

Publikacje - 2013 rok

Oryginalne prace twórcze

  1. Nogala-Kałucka M., Dwiecki K., Siger A., Górnaś P., Polewski K., Ciosek S. Antioxidant synergism and antagonism between tocotrienols, quercetin and rutin in model system Acta Alimentaria, 42, 3, 360-370, 2013
  2. Górnaś P., Siger A., Segliņa D. Physicochemical characteristics of the cold-pressed Japanese quince seed oil: new promising unconventional bio-oil from by-products for the pharmaceutical and cosmetic industry. Industrial Crops & Products, 48, 178-182, 2013
  3. Siger A., Czubiński J., Dwiecki K., Kachlicki P., Nogala-Kałucka M. Identification and antioxidant activity of sinapic acid derivatives in Brassica napus L. seed meal extracts. European Journal of Lipid Science and Technology, 115, 10, 1130-1138, 2013
  4. Górecka P.,  Piasecka-Kwiatkowska D.,  Zielińska-Dawidziak M.,  Baraniak M. Porównanie dwóch formatów metody ELISA z wykorzystaniem komercyjnie dostępnych przeciwciał do oznaczania prolamin w piwie.  Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 18, 2, 129-133, 2013
  5. Piasecka-Kwiatkowska D., Nawrot J., Gawlak M., Zielińska-Dawidziak M. Applicability of zymograms for detection of granary weevil (Sitophilus granarius L.) α-amylases left on grain after insects infestation./ Możliwość zastosowania zymogramów do detekcji α-amylaz wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.) pozostałych na ziarnie po żerowaniu owadów.  Progress In Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 53, 1, 70-73, 2013
  6. Stefko O., Lipińska I., Piasecka-Kwiatkowska D. Factors conditioning the development of safe food production in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3, 29, 169-178, 2013

Monografie

  1. Zielińska-Dawidziak M.  Chapter 36: Riboflavin uptake. In. B vitamins and Folate. Chemistry, Analysis, Function and Effects. Food and Nutritional Component in Focus No.4. Ed. By: Victor R. Predy, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2013, pp. 592-610.
  2. Nogala-Kałucka M. Jasińska-Stepniak A., Dwiecki K., Siger A. Analiza żywności - wybrane metody jakościowych i ilościowych oznaczeń składników żywności. Pod red. M. Nogali-Kałuckiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2013.