Działalność naukowo-badawcza
warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /var/www/kbiaz/includes/theme.inc on line 171.

Działalność naukowo-badawcza

W ramach działalności naukowo-badawczej Katedra Biochemii i Analizy Żywności wykonuje następujące analizy:

• Ferrytyna roślinna i jej wykorzystanie do wzbogacania żywności w żelazo
• Kiełki roślinne – wartościowy dodatek do diety człowieka
• Wykrywanie alergenów obecnych w żywności
• Określanie alergennych i immunoreaktywnych właściwości nowych składników wprowadzanych do żywności
• Aktywność enzymów i ich inhibitorów (trawiennych, obecnych w surowcach i używanych w procesach technologicznych)
• Strawność białek i ich skład aminokwasowy
• Charakterystyka strukturalna białek, analiza jakościowa i ilościowa aminokwasów z wykorzystaniem chromatografii UPLC
• Oddziaływania białek z niskocząsteczkowymi ligandami
• Oczyszczanie i separacja białek ze źródeł naturalnych
• Wykorzystanie metod biochemicznych do detekcji ukrytego porażenia ziarna zbóż
• Analiza miodów, w tym alergennych właściwości, analiza pyłkowa
• Analiza związków endokrynnie aktywnych w żywności i środowisku
• Zastosowanie kropek kwantowych do oznaczania polifenoli
• Koloidy asocjacyjne w olejach roślinnych i ich rola w procesach autooksydacji
• Technologia tłuszczów jadalnych – szczególnie oleje tłoczone na zimno.
• Pochodne kwasu sinapowego – związki fenolowe nasion oleistych z rodzaju Brassicaceae istotnie wpływające na jakość oraz wartość żywieniową
   produktów spożywczych
• Nowe linie hodowlane rzepaku (podwojone haploidy) – związki bioaktywne tokoferole i polifenole
• Badania nad związkami bioaktywnymi w nowych liniach hodowlanych i kolekcyjnych łubinu wąskolistnego