NOWIŃSKA PUBLIKACJE

.

KACHEL M., NOWIŃSKA R., KLIMKO M. (2017): The variability of Morus alba L. (Moraceae) leaves in the green areas of Poznań. Steciana 21(1): 17-29.

BEDNORZ L., NOWIŃSKA R. (2016): Analiza odnowienia naturalnego jarzębu brekinii (Sorbus torminalis) na powierzchni doświadczalnej w Nadleśnictwie Krzyż (północno-zachodnia Polska). Konferencja naukowa – Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku; Instytut Dendrologii PAN, Kórnik-Poznań, 17-19 października 2016, W: Materiały konferencyjne, (Tomaszewski D., Jagodziński A.M. red.): 145-148.

NOWIŃSKA, R., DUBKIEWICZ, J. (2016): Glebowy bank nasion wybranych zbiorowisk leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Konferencja naukowa –  Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku; Instytut Dendrologii PAN, Kórnik-Poznań, 17-19 października 2016, W: Materiały konferencyjne, (Tomaszewski D., Jagodziński A.M. red.): 311-313.

NOWIŃSKA R., CZARNA A., CZEKALSKI M., MOROZOWSKA M. (2016): Vascular flora of selected palace parks in the Wielkopolska region. Steciana 20(3): 137-157.

CZARNA A., GAWROŃSKA B., NOWIŃSKA R., MOROZOWSKA M., KOSIŃSKI P. (2016): Morphological and molecular variation in selected species of Erysimum (Brassicaceae) from Central Europe and their taxonomic significance. Flora 222: 68-85. PDF

NOWIŃSKA R., CZARNA A. (2015): Occurrence of Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz (Poaceae) in the Wielkopolska region. Steciana 19(4): 239-244.

KLIMKO M., NOWIŃSKA R., CZARNA A. (2015): Epidermal micromorphology of Hordelymus europaeus (L.) ex Harz (Poaceae). Steciana 19(2): 89-96.

NOWIŃSKA R., GAWROŃSKA B., CZARNA A., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (2014): Typha glauca Godron and its parental plants in Poland: taxonomic characteristics. Hydrobiologia; Plants in hydrosystems DOI 10.1007/s10750-014-1862-0

CZARNA A., NOWIŃSKA R., GAWROŃSKA B. (2013): Malus ×oxysepala (M. domestica Borkh. × M. sylvestris Mill.) – a new spontaneous apple hybrid. Acta Soc Bot Pol 82(2):147–156.

CZARNA A., MOROZOWSKA M., NOWIŃSKA R. (2012): Występowanie rukwi płonnej Nasturtium × sterile (Airy Shaw) Oefelein. w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (1): 55–58, 2012. PDF

NOWIŃSKA R. (2010): „Reactions of the herb and moss layer, tree saplings and the shrub layer to tree deaths in forests of the Wielkopolska National Park (Western Poland)”. Biologia Bratysława (w druku).

NOWIŃSKA R., URBAŃSKI P., SZEWCZYK W. (2009): Różnorodność gatunkowa roślin i grzybów na powalonych kłodach różnych gatunków drzew w wybranych obszarach ochrony ścisłej Wielkopolskiego Parku Narodowego. Rocz. AR Pozn., Bot.-Stec. 13 (w druku).

KLIMKO M., ANTKOWIAK M., NOWIŃSKA R. (2009): Wpływ warunków siedliskowych na budowę anatomiczną Impatiens parviflora DC. (Balsaminaceae). Rocz. AR Pozn., Bot.-Stec. 13 (w druku).

NOWIŃSKA R., CZARNA A. (2008): Impact of railway facility operation on floral growth in Powodowo, the Region of Wielkopolska. Polish J. Environ. Stud. 4: 613-621.

CZARNA A., PISKORZ R., WYSAKOWSKA I. (2007): „Vascular flora of historical cemeteries in the Bieszczady National Park” Rocz. AR Pozn. 386, Bot.-Stec. 11: 23-28.

CZARNA A., PISKORZ R., WYSAKOWSKA I. (2007): „Vascular flora of the municipal cemetery in Ustrzyki Dolne (Bieszczady Mts., Poland)” Rocz. AR Pozn. 386, Bot.-Stec. 11: 29-33.

PISKORZ R., URBAŃSKA M. (2007): Utilization of the invasive plant Impatiens parviflora DC. by the snail Columella edentula (Draparnaud) in oak-hornbeam forests. Acta Soc. Bot. Pol. 76 (1): 61-67.

PISKORZ R., KLIMKO M. (2007): Współwystępowanie Impatiens parviflora i wybranych roślin lasu dębowo-grabowego w Wielkopolskim Parku Narodowym. Sylwan 151 (2): 43-58.

PISKORZ R., CZARNA A. (2006): Vascular plants on active and closed railway stations in Wolsztyn and its surroundings. Rocz. AR Pozn. 378, Bot.-Stec. 10: 137-156.

CZARNA A., PISKORZ R., WYRZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. (2006): Vascular plants on selected catholic cemeteries of Jelenia Góra and its surroundings. Rocz. AR Pozn. 378, Bot.-Stec. 10: 69-86.

PISKORZ R., KLIMKO M. (2006): The effect of Puccinia komarovii Tranzsch. infection on characters of Impatiens parviflora DC. in Galio silvatici-Carpinetum (R. Tx. 1937) Oberd. 1957 forest association. Acta Soc. Bot. Pol. 75 (1): 51-59.

PISKORZ R. (2005): The effect of oak-hornbeam diversity on flowering and fruiting of Impatiens parviflora DC. Rocz. AR Pozn. 372, Bot.-Stec. 8: 187-196.

CZARNA A., PISKORZ R. (2005): Vascular flora of cemeteries in Zakopane town in the Tatry Mountains. Rocz. AR Pozn. 372, Bot.-Stec. 8: 47-58.

KLIMKO M, PISKORZ R. (2003): The usefulness of retrospective research along the road-forest border zone for reconstruction of invasion of oak-hornbeam forest communities by Impatiens parviflora DC. Ecol. Quest. 3: 63-69.

PISKORZ R., KLIMKO M. (2002): Fenologia Impatiens parviflora DC. w silnie prześwietlonym grądzie środkowoeuropejskim na lokalnym stanowisku w Wielkopolskim Parku Narodowym. Rocz. AR Pozn. 347, Bot. 5: 135-144.

PISKORZ R., KLIMKO M. (2002): The influence of light and soil moisture content on variation of Impatiens parviflora DC. in oak-hornbeam in the Wielkopolska National Park (western Poland). Populačná Biológia Rastlín. 7: 90-96.

PISKORZ R., KLIMKO M. (2001): Kolonizacja powalonych drzew i buchtowisk dzików przez Impatiens parviflora DC. w zbiorowiskach Galio silvatici-Carpinetum wybranych rezerwatów Wielkopolskiego Parku Narodowego. Rocz. AR Pozn. 334, Bot. 4: 151-162.

KLIMKO M., MOROZOWSKA M., PISKORZ R. (2001): Mikromorfologiczne zróżnicowanie nasion Primula veris L. ssp. veris (Primulaceae). Rocz. AR Pozn. 334, Bot. 4: 103-117.

Streszczenia z konferencji oraz materiały popularnonaukowe

PISKORZ R. (2006): Użytek ekologiczny Wilczy Młyn. Przewodnik przyrodniczy dla początkujących. Urząd Miasta Poznania. Wydział Ochrony Środowiska.

PISKORZ R. (2006): Użytek ekologiczny Różany Młyn. Przewodnik przyrodniczy dla początkujących. Urząd Miasta Poznania. Wydział Ochrony Środowiska.

PISKORZ R., URBAŃSKA M. (2005): Użytek ekologiczny Darzybór. Przewodnik przyrodniczy dla zaawansowanych. Urząd Miasta Poznania. Wydział Ochrony Środowiska.

PISKORZ R., URBAŃSKA M. (2005): Użytek ekologiczny Darzybór. Przewodnik przyrodniczy dla początkujących i średniozaawansowanych. Urząd Miasta Poznania. Wydział Ochrony Środowiska.

CELEWICZ S., PISKORZ R. (2002): Biology, ecology and control of foreign invasive plant species in protected forest ecosystems. MPI – PhD Students Meeting. Poznań.

KLIMKO M., PISKORZ R. (2001): Szlaki migracyjne Impatiens parviflora DC. w grądzie na przykładzie rezerwatu „Grabina” w Wielkopolskim Parku Narodowym. Toruńskie Seminarium Ekologiczne Zaburzenia-Gradienty-Przepływy. Toruń.

PISKORZ R. (2001): Bogactwo florystyczne wykrotów w Galio sylvatici-Carpinetum na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Materiały 52 Zjazdu PTB, Poznań.

Home PUBLIKACJE WYKAZ WG. AUTORÓW NOWIŃSKA PUBLIKACJE