MOROZOWSKA PUBLIKACJE

.

MOROZOWSKA M., de FATIMA FREITAS M. (2016): Mikromorfologia i anatomia nasion wybranych gatunków z Primulaceae S. L. Botanika – tradycja i nowoczesność : 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca – 3 lipca 2016, Streszczenia referatów i plakatów / Pod red. Ewy Szczuki, Grażyny Szymczak, Magdaleny Śmigały i Rafała Marcińca. Warszawa: Polskie Towarzystwo Botaniczne, s. 268.

NOWIŃSKA R., CZARNA A., CZEKALSKI M., MOROZOWSKA M. (2016): Vascular flora of selected palace parks in the Wielkopolska region. Steciana 20(3): 137-157.

CZARNA A., GAWROŃSKA B., NOWIŃSKA R., MOROZOWSKA M., KOSIŃSKI P. (2016): Morphological and molecular variation in selected species of Erysimum (Brassicaceae) from Central Europe and their taxonomic significance. Flora 222: 68-85. PDF

MOROZOWSKA M., WYSAKOWSKA I. (2016): Anatomical study of Cornus mas L. and Cornus officinalis Seib. et Zucc. (Cornaceae) endocarps during their development. Steciana 20(1): 21-32. PDF

WOŹNICKA A., MELOSIK I., MOROZOWSKA M. (2015): Quantitative and qualitative differences in morphological traits of endocarps revealed between Cornus species. Plant Syst Evol 301: 291-308; DOI 10.1007/s00606-014-1073-1 PDF

MOROZOWSKA M., CZARNA A., JĘDRZEJCZYK I., BOCIANOWSKI J. (2015): Genome size, leaf, fruit and seed traits – taxonomic tools for species identyfication in the genus Nasturtium BR. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 57/1; DOI: 10.1515/abcsb-2015-0011.  PDF

CZARNA A., MOROZOWSKA M. (2013): Nowe stanowiska rukwi drobnolistnej Nasturtium microphyllum w Polsce. New sites of Nasturtium microphyllum in Poland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (6): 517–521. PDF

CZARNA A., MOROZOWSKA M., JĘDRZEJCZYK I. (2013): Occurence of onerow yellowcress Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. in the Ilanka River (Lubusz Land). Rocz. AR Pozn. 392, Bot. Stec. 17: 43-47. PDF

MOROZOWSKA M., WESOŁOWSKA M., GŁOWICKA-WOŁOSZYN R., KOSIŃSKA A. (2013): Effect of plant growth regulators and explant types on induction and growth of callus of Primula veris L. Herba Polonica vol. 59 No 3: 17-25. PDF

MOROZOWSKA M., GAWROŃSKA B., WOŹNICKA A. (2013): Morphological, anatomical and genetic differentiation of Cornus mas, Cornus officinalis and their interspecific hybrid. Dendrobiology 70: 45-57. PDF

CZARNA A., MOROZOWSKA M., NOWIŃSKA R. (2012): Występowanie rukwi płonnej Nasturtium × sterile (Airy Shaw) Oefelein. w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (1): 55–58, 2012. PDF

MOROZOWSKA M., WOŹNICKA A., KUJAWA M. (2012): Microstructure of fruits and seeds of selected species of Hydrangeaceae (Cornales) and its systematics importance. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 11(4) 2012, 17-38. PDF

CZARNA A., WOŹNICKA A., MAJ M., MOROZOWSKA M. (2011): Flora of vascular plants of selected Poznań cementeries. Acta Agrobotanica Vol. 64 (4): 123-140 PDF

HOŁUBOWICZ R., MOROZOWSKA M. (2011): Effect of umbel position on dill (Anethum graveolens L.) plants growing in field stands on selected seed stalk features. Folia Hort 23/2 (2011). 157-163. PDF

MOROZOWSKA M., CZARNA A., KUJAWA M., JAGODZIŃSKI A.M. (2011): Seed morphology and endosperm structure of selected species of Primulaceae, Myrsinaceae and Theophrastaceae and their systematic importance. Plant Systematics and Evolution 291:159-172 PDF

MOROZOWSKA M, CZARNA A., JĘDRZEJCZYK I. (2010): Estimation of nuclear DNA content in Nasturtium R. Br. by flow cytometry. Aquatic Botany 93: 250-253. PDF

CZARNA A., MOROZOWSKA M. (2009): Występowanie rukwi drobnolistnej Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. w Wielkopolsce. Chrońmy przyrodę ojczystą: 461-464. PDF

WROŃSKA-PILAREK D., MOROZOWSKA M. (2009): Morphological differentiation of pollen of Lysimachia vulgaris L. from Poland. Roczn. AR Pozn., Bot.-Stec. 13: 181-190. PDF

MOROZOWSKA M., HOŁUBOWICZ R. (2009): Effect of bulb size on selected morphological characters of seed stalks, seed yield and quality of onion (Allium cepa L.). Folia Horticulture: 21/1, (2009) 27-38.

MOROZOWSKA M., SULEWSKA H.J. (2009): Fruiting, seed set and seed quality of Lysimachia vulgaris L. (Myrsinaceae). Herba Polonica 55 (4): 1-10. PDF

SULEWSKA H., KOZIARA W., PANASIEWICZ K., PTASZYŃSKA G., MOROZOWSKA M. (2008): Skład chemiczny ziarna oraz plon białka odmian ozimych orkiszu pszennego w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych. Journal of research and applications in agricultural engineering. Vol. 53. Poznań: 92 – 95. PDF

THIEM B., BUDZIANOWSKI J., WESOŁOWSKA M., RATAJCZAK L., MOROZOWSKA M., SKRZYPCZAK L. (2008): Secondary metabolites of in vitro cultures of selected Polish rare and endangered plants. Herba Polonica 54: 158 – 167. PDF

BRALEWSKI T. W., SZOPIŃSKA D., MOROZOWSKA M. (2005): Study for the evaluation of dill (Anethum graveolens L.) seeds quality. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 33: 20-24.

BUDZIANOWSKI J., MOROZOWSKA M., WESOŁOWSKA M. (2005): Lipophilic flavones of Primula veris L. from field cultivation and in vitro cultures. Phytochemistry 66: 1033-1039. PDF

MOROZOWSKA M. (2004): Studies on some seed traits of Primula veris L. plants from cultivated populations. Herba Polonica 50: 137-144.

MOROZOWSKA M. (2004): Reproduction of Primula veris L. plants in populations from natural localities. Herba Polonica 50: 127-136.

MOROZOWSKA M. (2004): Vegetative development, flowering, fruiting and saponin content in cultivated cowslip (Primula veris L.) plants. Herba Polonica 50(2): 28-35.

MOROZOWSKA M. (2004): Preliminary studies on seed germination and changes in foliage of Lysimachia vulgaris L. in garden culture. Rocz. AR Pozn. Bot: 7: 201-207 PDF

MOROZOWSKA M., BRALEWSKI T.W., WYSAKOWSKA I. (2004): Excrescences occurring on willow (Salix alba L.) trunk. Rocznik Dendrologiczny 52: 143-154.

MOROZOWSKA M., IDZIKOWSKA K. (2004): Differentiation of pollen morphology of Primula veris (L.) from natural and cultivated populations. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73, 3: 229-232. PDF

MOROZOWSKA M., WESOŁOWSKA M. (2004): In vitro clonal propagation of Primula veris L. and preliminary phytochemical analysis. Acta Biologica Cracoviensia 46. Seria Botanica 3: 169-176. PDF

HOŁUBOWICZ R., MOROZOWSKA M., BRALEWSKI T. (2003): Some agricultural aspects of seed longevity (literature review). Acta Agrobotanica 56. 1, 2: 5-20.

MOROZOWSKA M., KRZAKOWA M. (2003): Genetic variation in natural and cultivated populations of Primula veris. Acta Biologica Cracoviensia 45. Seria Botanica 2: 177-182. PDF

MOROZOWSKA M., KRZAKOWA M. (2003): Genetic variation of cowslip (Primula veris L.) populations in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72, 4: 331-336. PDF

MOROZOWSKA M. (2002): Some factors affecting viability, dormancy and germination of Primula veris (L.) seeds. Folia Horticulturae 14, 1: 243-253.

MOROZOWSKA M. (2002): Spatial structure of loosestrife, Lysimachia vulgaris (L.) populations from the middle – west and north parts of Poland. [In:]Eliaš P. (ed.) Populačna Biolügia Rastlßn.. 32-39.Plant Population Biology VII SEKOS, Bratislava-Nitra.

KLIMKO M., MOROZOWSKA M., PISKORZ R. (2001): Mikromorfologiczne zróżnicowanie nasion Primula veris L. ssp. veris (Primulaceae). Rocz. AR Pozn. Bot: 4: 103-117. PDF

MOROZOWSKA M. (2000): Spatial structure of cowslip, Primula veris (L.) populations from natural localities of Wielkopolska region (Poland). In: Elias, P.,(ed.), Plant Population Biology, VI. SEKOS, Bratislava-Nitra: 26-32.

MOROZOWSKA M. (2000): Charakterystyka ekologiczna naturalnych populacji Primula veris L. na Nizinie Wielkopolskiej. Rocz. AR Pozn. Bot: 3: 165-173. PDF

MOROZOWSKA M., URBAŃSKI Ł. (2000): Charakterystyka kwitnienia i owocowania oraz ocena produkcyjności nasiennej roślin pierwiosnka lekarskiego (Primula veris L.) zzlokalizowanych na Nizinie Wielkopolskiej. Rocz. AR Pozn. Bot: 3: 175-184. PDF

MOROZOWSKA M. (1999): Importance of studies on population biology for species protection of medicinal plants on an example of selected populations of primrose (Primula veris L.). Rocz. AR Pozn. 310, Melior. Inż. Śród. 20, cz. II: 437-445.

MOROZOWSKA M. (1999): Przebieg owocowania i ocena produkcyjności nasiennej roślin pierwiosnka lekarskiego (Primula veris L.) na naturalnych stanowiskach wRocz. AR Pozn. 309. Bot: 1: 61-69. PDF

MOROZOWSKA M. (1997): Kwitnienie i owocowanie pierwiosnka lekarskiego (Primula veris L.) na naturalnych stanowiskach w Wielkopolsce. I Ogólnopolska Konf. Nauk. Biologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin. Lublin: 77-83.

MOROZOWSKA M. (1997): Zmiany morfologiczne wywoływane przez izolat fasolowy wirusa żółtej mozaiki fasoli (Bean Yellow Mosaic Virus) w roślinach łubinu białego (Lupinus albus L.). Rocz. AR Pozn. 296. Ogrodn. 25: 47-54.

MOROZOWSKA M. (1994): Zmiany morfologiczne wywoływane przez dwa szczepy wirusa żółtej mozaiki fasoli (Bean Yellow Mosaic Virus) w roślinach łubinu żółtego (Lupinus luteus L). Rocz. AR Pozn. 264. Ogrodn. 22: 49-58.

MOROZOWSKA M. (1993): Anatomical changes in the structure of lupine plants caused by Bean Yellow Mosaic Virus. Phytopathologia Polonica 5/17/: 73-82.

MOROZOWSKA M. (1992): Occurrence and transmission of Bean Yellow Mosaic Virus by seeds of yellow lupine (Lupinus luteus L.), white lupine (Lupinus albus L.) and Lupinus Hartwegii Lindl., Phyopathologia Polonica 3/15/: 46-51.

BŁASZCZAK W., MOROZOWSKA M. (1991): Lupinus hartwegii Lindl. and bean yellow mosaic virus (BYMV). Proceedings of the XXth Conference of Polish Virologists. Warszawa. PAN- SGGW: 15-25.

BRZEZICKA-SZYMCZYK K., GOLINOWSKI W., MOROZOWSKA M., GARBACZEWSKA G. (1989): Development of ovule in yellow lupine under conditions of infection with BYMV. Zesz. Probl. P.N.R. 381: 9-30.

KRÓL S., MOROZOWSKA M., RUSZKOWSKA E., URBAŃSKI P. (1984): Skutki oddziaływania gazów przemysłowych na aparat asymilacyjny drzewostanów sosnowych Wielkopolskiego Parku Narodowego. P.T.P. N. Tom 58: 43-51.

BŁASZCZAK W., GEMBICKA-MOROZOWSKA M. (1984): Susceptibility of two pea varieties to Cucumber Mosaic Virus in dependence on age of the inoculated plants and leaves. Zesz. Probl. P.N.R. 298: 29-38.

Home PUBLIKACJE WYKAZ WG. AUTORÓW MOROZOWSKA PUBLIKACJE