KOSIŃSKI PUBLIKACJE

.

DERING M., LATAŁOWA M., BORATYŃSKA K., KOSIŃSKI P., BORATYŃSKI A. (2017): Could clonality contribute to the northern survival of grey alder [Alnus incana (L.) Moench] during the Last Glacial Maximum? Acta Societatis Botanicorum Poloniae 86(1): 3523

GAPIŃSKA M., KOSIŃSKI P. (2016): Rubus flora of the Durowo Forest District (Northern Wielkopolska, Poland). Steciana 20(4): 239-249.

CZARNA A., PAWŁOWSKI J., KOSIŃSKI P. (2016): Rośliny naczyniowe, W: Dąbrowy Krotoszyńskie, monografia przyrodniczo-gospodarcza. Danielewicz W. (red.), 133-186.

ZIELIŃSKI J., KOSIŃSKI P., BOJARCZUK T. (2016): ‘Origami’ – a new cultivar of common lilac (Syringa vulgaris L.). Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 64: 67-70.

CZARNA A., GAWROŃSKA B., NOWIŃSKA R., MOROZOWSKA M. KOSIŃSKI P. (2016): Morphological and molecular variation in selected species of Erysimum (Brassicaceae) from Central Europe and their taxonomic significance. Flora 222: 68-85. PDF

MALIŃSKI T., ZIELIŃSKI J., KOSIŃSKI P. (2015): Rubus lindebergii (Rosaceae) – new species for the flora of Poland. Dendrobiology 74: 143-147.

BEDNORZ L., MYCZKO Ł., KOSIŃSKI P. (2015): An assessment of genetic diversity following natural regeneration of Sorbus torminalis in the Forest District of Jamy (northern Poland) PDF

KOSIŃSKI P., CZARNA A., MALIŃSKI T. (2014): Rubus occidentalis (Rosaceae) – a new naturalized raspberry species in the Polish flora. Dendrobiology, 71: 159-165.

ISZKUŁO G., KOSIŃSKI P., HAJNOS M. (2013): Sex influences the taxanes content in Taxus baccata. Acta Physiologiae Plantarum DOI: 10.1007/s11738-012-1057-0. PDF

KOSIŃSKI P., ZIELIŃSKI J. (2013): Rubus maximus (Rosaceae) found also in Poland. Rocz. AR Pozn. 392, Bot.-Stec. 17: 33-37.

KURTTO A., WEBER H.E., LAMPINEN R., SENNIKOV A. (red.) (2010): Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus) – The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo. Helsinki, pp. 1-362. (Zając A., Zając M., Zieliński J., Kosiński P., Oklejewicz K.: udział w przygotowaniu map rozmieszczenia około stu gatunków jeżyn występujących w Polsce.)

KOSIŃSKI P., WOJNICKA-PÓŁTORAK A. (2010): Wstępne badania nad zróżnicowaniem allozymowym Juniperus sabina L. (Cupressaceae) na reliktowym stanowisku w Pieninach Centralnych. Pieniny – Przyroda i Człowiek.

KOSIŃSKI P. (2010): The genus Rubus in the Bardo Mts (Central Sudetes). Dendrobiology 63: 77-98.

KOSIŃSKI P., GARCIA-JACAS N., SUSANNA A., VILATERSANA R. (2009): Molecular evidence of allopolyploid origin of Carthamus lanatus. International Conference on Polyploidy, Hybridization and Biodiversity, Francja, Saint-Malo.

KOSIŃSKI P. (2007): Rozmieszczenie oraz warunki występowania drzew i krzewów w polskiej części Sudetów Wschodnich. Acta Botanica Silesiaca, Monographie 1, ss. 1-320.

MARCYSIAK K., MAZUR M., ROMO A., MONTSERRAT J.M., DIDUKH Y., BORATYŃSKA K., JASIŃSKA J., KOSINSKI P., BORATYŃSKI A. (2007): Numerical taxonomy of Juniperus thurifera, J. excelsa and J. foetidissima (Cupressaceae) based on morphological characters. Botanical Journal of the Linnean Society. 155: 483-495.

BEDNORZ L., MYCZKO Ł., KOSIŃSKI P. (2006): Genetic variability and structure of the wild service tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz) in Poland. Silvae Genetica 55(4/5): 197-202.

KOSIŃSKI P. (2006): Current distribution of the recently described bramble species, Rubus guttiferus (Rosaceae), in Poland. Dendrobiology 56: 45-49.

KOSIŃSKI P., OKLEJEWICZ K. (2006): Parthenocissus (Rosaceae) in Poland. Dendrobiology 55: 33-38.

HAJNOS M., BUJAS E., KOSIŃSKI P., GŁOWNIAK K., KUKŁA W. (2006): Chemotaxonomic investigations of natural populations of English yew (Taxus baccata L.) in Poland – variability of taxoids’ concentration in investigated samples. 5th International Symposium on Chromatography of Natural Products (ISCNP).

KOSIŃSKI P. (2005): Evaluation of environmental preferences of plants according to floristic and phytosociological data. Botanika–Steciana 8: 123-128.

KOSIŃSKI P. (2005): Dendrofloristic regionalization of the Polish part of the Eastern Sudety Mts based on cluster analysis. Botanika–Steciana 8: 113-121.

KOSIŃSKI P., WOJNICKA-PÓŁTORAK A., BORATYŃSKI A., ROMO A (2005): Allozyme variation in five natural populations of Juniperus sabina L. in Spain. XVII International Botanical Congress, Austria.

TOMLIK-WYREMBLEWSKA A., van der HAM R.W.J.M., KOSIŃSKI P. (2004): Pollen morphology of genus Rubus L. Part III. Studies on the Malesian species of subgenera Chamaebatus L. and Idaeobatus L. Acta Soc. Bot. Pol. 73, 3: 207-227.

BEDNORZ L., MYCZKO Ł., KOSIŃSKI P. (2004): Isozyme polymorphism and genetic structure of the population of Sorbus torminalis (L.) Crantz from Bytyń forest (Poland): J. Appl. Genet. 45(3): 321-324. PDF

ZIELIŃSKI J., KOSIŃSKI P., TOMASZEWSKI D. (2004): Rubus lucentifolius (Rosaceae), a new species of bramble from Poland. Polish Bot. Journ. 49 (1): 5-9.

ZIELIŃSKI J., KOSIŃSKI P., TOMASZEWSKI D. (2004): The genus Rubus (Rosaceae) in southeastern Lower Silesia (Poland): Polish Bot. Journ., 49 (2): 161-180.

MAZUR M., BORATYŃSKA K., MARCYSIAK K., DIDUKH Y., ROMO A., KOSIŃSKI P., BORATYŃSKI A. (2004): Low level of inter-populational differentiation in Juniperus excelsa M.Bieb. (Cupressaceae): Dendrobiology 52: 39-46.

KOSIŃSKI P., WOJNICKA-PÓŁTORAK A., KAWALEC S., BORATYŃSKI A., BUJAS E. (2004): Zmienność genetyczna naturalnych populacji Juniperus sabina L. z Półwyspu Iberyjskiego. Zmienność i Ewolucja (konferencja), Poznań.

KOSIŃSKI P., WOJNICKA-PÓŁTORAK A., ANDRZEJCZAK M., BORATYŃSKI A., BUJAS E. (2004): Zmienność genetyczna naturalnych populacji Juniperus thurifera L. z Półwyspu Iberyjskiego. Zmienność i Ewolucja (konferencja), Poznań.

KOSIŃSKI P., BEDNORZ L. (2003): Trees and shrubs of the Polish part of the Eastern Sudety Mts. Dendrobiology 49: 31-42.

KOSIŃSKI P. (2002): Rozmieszczenie i warunki występowania zanokcicy północnej Asplenium septentroniale (L.) HOFFM. w polskiej części Sudetów Wschodnich. Chrońmy Przyr. Ojcz. 58(4): 85-92.

FILIPIAK M., KOSIŃSKI P. (2002): Forest communities with European silver-fir (Abies alba Miller) in the Sudeten Mts. Dendrobiology, 48: 15-22.

KOSIŃSKI P. (1999): Rubus graecensis (Rosaceae) in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 44(1): 59-62.

KOSIŃSKI P. (1998): Mountain plants in the Drawsko landscape protected area. Polish Botany on the threshold of the XXI century. Proceedings of the 51 Congress of the Polish Botanical Society, Gdańsk.

BORATYŃSKI A., KOSIŃSKI P., KWIATKOWSKI P., SZCZĘŚNIAK E., ŚWIERKOSZ K. (1999): Protected and deserving protection trees and shrubs of the Polish Sudety Mts. with their prealps. 11. Cotoneaster integerrimus Medik. and C. niger (Thunb.) Fr. Arbor. Kórnickie 44: 5-22.

KOSIŃSKI P., ZIELIŃSKI J. (1998): Rubus canadensis L. (Rosaceae) – a new alien species in the flora of Poland. Fragm. Flor. Geobot. 43, 1: 59-63.

BORATYŃSKI A., KMIECIK M., KOSIŃSKI P., KWIATKOWSKI P., SZCZĘŚNIAK E. (1997): Protected and deserving protection trees and shrubs of the Polish Sudety Mts. with their prealps. 9. Taxus baccata L. Arbor. Kórnickie 42: 111-147.

BORATYŃSKI A., FILIPIAK M., KOSIŃSKI P., SEKIETA M. (1997): Occurrence of Pedunculate Oak [Quercus robur L.] and Sessile Oak [Q. petraea (Matt.) Liebl.] and their Hybrids [Quercus × rosacea L.] in Selected Seed Stands in the RDSF Gdańsk Area. Sylwan CXLI (5) 41-49.

KOSIŃSKI P. (1996): Godne ochrony stanowisko cisa Taxus baccata w Sudetach Wschodnich. Chrońmy Przyr. Ojcz. 52, 5: 5-14.

BORATYŃSKI A., KOSIŃSKI P., KWIATKOWSKI P., SZLACHETKA A. (1995): Present distribution of Sorbus torminalis (L.) Crantz. in the region of Sudety. The vegetation of Poland in the process of changes. Kraków 1995.

BORATYŃSKI A., KOSIŃSKI P., KWIATKOWSKI P., SZLACHETKA A. (1995): Protected and deserving protection trees and shrubs of the Polish Sudety Mts. with their prealps. 8. Sorbus torminalis (L.) Crantz. Arbor. Kórnickie 40: 11-35.

Home PUBLIKACJE WYKAZ WG. AUTORÓW KOSIŃSKI PUBLIKACJE