The Demographic Structure of Society and Individual Farmers' Social InsuranceAbstract

Farmers' social insurance system is financed by the state budget to a considerable degree. It results from low premium paid by insured, as well as the lack of its resistance towards changes in demographic potential. In the face of that, considering both economic and demographic factors the farmers' social insurance system reform should be introduced. 

Keywords

Demographic structure; Demographic structure of rural populations; Arable farm; Individual arable farms; Social insurance

Góra M. (2003): System emerytalny. PWE, Warszawa.

Holzer J.Z. (2003): Demografia. PWE, Warszawa.

Liberda B. (2007) Koszty i korzyści z reformy ubezpieczeń społecznych w Polsce - wpływ na oszczędności, coin.wne.uw.edu.pl/~liberda/additional.materials/liberda/koszty.doc.

Okólski M. (2004): Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa.

Rocznik statystyczny 1991. (1991). GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny 1992. (1992). GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny 1993. (1993). GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny 1994. (1994). GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny 1995. (1995). GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny 1996. (1996). GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny 1997. (1997). GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny 1998. (1998). GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny 1999. (1999). GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny 2000. (2000). GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny 2001. (2001). GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny 2002. (2002). GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny 2003. (2003). GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny 2004. (2004). GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny 2005. (2005). GUS, Warszawa.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. (1998). Dz.U. RP 7, item 25.
Download

Published : 2007-12-31


Łuczka-Bakuła, W., & Jabłońska-Porzuczek, L. (2007). The Demographic Structure of Society and Individual Farmers’ Social Insurance. Journal of Agribusiness and Rural Development, 6(385), 77-84. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/960

Władysława Łuczka-Bakuła  libcom@libcom.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Lidia Jabłońska-Porzuczek 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.