The Basic Roles of Manager in Business OrganizationAbstract

The subject of the study is the presentation and analysis of manager's role as the key person in the business organization. Beginning with defining the term "manager", the author present the particular typologies of managerial roles, that takes into consideration different criteria. In the paper points out the conditions of managerial roles and probably the most important the leader's role. 

Keywords

Manager; Typlogy; Economic organizations

Arnold J., Cooper C.L., Robertson I.T. (1995): Work Psychology. Pitman Publishing, London.

Drucker P.F. (1994): Menedżer skuteczny. Nowoczesność, Warszawa: 17-22.

Duda-Nowak R. (1998): Siła przywódcy. Personel 9, 54: 59-61.

Encyklopedia biznesu. (1995). Ed. W. Pomykało. Cz. 1. Fundacja Innowacja, Warszawa.

Griffin R.W. (2000): Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Kozakiewicz K. (1996): Zmiana układu ról kierowniczych kierowniczych procesie transformacji. In: Praca kierownicza w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarki. Ed. K. Krzakiewicz. AE, Poznań.

Listwan T. (1993): Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Mimex, Wrocław: 15-19.

Mintzberg H. (1975): The Manager's Job: Folklore and Fact. Harvard Business Review 53.

Mosley D.C., Megginson L.C., Petri P.H. (1985): Supervisory management: the art of working with and through people. OH : South-Western Publishing Co., Cincinnati: 18-19.

Nogalski B., Śniadecki J. (1998): Kształtowanie umiejętności menedżerskich. TONiK, Bydgoszcz.

Penc J. (2000): Menedżer w uczącej się organizacji. Menedżer, Łódź: 107-108.

Penc J. (2003): Menedżer w działaniu. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Pocztowski A. (1997): Wynagradzanie menedżerów. In: Jak skutecznie wynagradzać pracowników. Ed. K. Sedlak. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

Pocztowski A. (1998): Sylwetka menedżera personalnego wobec nowych wyzwań. In: Menedżer u progu XXI wieku. Ed. S. Bohdziewicz. Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.

Robbins S.P. (1998): Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa.

Stogdill R.M. (1975): Handbook of Leadership. The Free Press, New York.

Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1997): Kierowanie. PWE, Warszawa.

Szaban J. (2000): Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych. Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.

Zielnicki K. (1997): Przywódcy i menedżerowie. Personel 11, 44: 29-32.
Download

Published : 2007-12-31


Cieślińska, K. (2007). The Basic Roles of Manager in Business Organization. Journal of Agribusiness and Rural Development, 6(385), 3-12. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/954

Katarzyna Cieślińska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.