Pro-ecological Activities of Dairy Firms in Wielkopolska as a Factor of their Competitive PositionAbstract

Dairy firms generate a considerable amount of pollution in course of production, negatively influencing the state of natural environment. According to the EU ecological policy, all economic sectors must comply with the principle of sustainable development, which makes environmental targets equal to the economic ones. Pro-ecological activities of dairy firms are to ensure, first of all, implementing the assumptions of ecological policy, however, they can also become a factor favourably influencing their competitive position.

Keywords

Enterprise competetiveness; Pro-ecological production; Dairy industry; Environmental management; Environmental protection

Adamkiewicz H.G., 1999. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wyższa Szkoła Morska, Gdynia.

Budny J., Turowski J., 2005 a. Pozwolenie zintegrowane - woda. Przegl. Mlecz. 2, 28-31.

Budny J., Turowski J., 2005 b. Pozwolenie zintegrowane - energia elektryczna. Przegl. Mlecz. 6, 18-21.

Budny J., Turowski J., 2005 c. Pozwolenie zintegrowane - ciepło. Przegl. Mlecz. 9, 18-23.

Cavey A., 1997. Ochrona środowiska w przemyśle mleczarskim. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.

Jabłoński J., 2001. Zarządzanie środowiskowe jako warunek ekologizacji przedsiębiorstwa. Próba modelu teoretycznego. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Ziajka S., 1997. Mleczarstwo. Zagadnienia wybrane. Wyd. ART, Olsztyn
Download

Published : 2008-12-31


Hadryjańska, B. (2008). Pro-ecological Activities of Dairy Firms in Wielkopolska as a Factor of their Competitive Position. Journal of Agribusiness and Rural Development, 10(4), 25-35. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/942

Barbara Hadryjańska  hadryjanska@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.