Factors Shaping the Financial Liquidity of FarmsAbstract

In the article an attempt was undertaken to determine power and direction of the influence of chosen factors on the level of farms financial liquidity at applying econometric methods. The study was based on EU agricultural accountancy system FADN. Constructed regression models showed, that factor most strongly shaping the level of the financial liquidity is a politicy of working capital management. Its conservative character, appointed through the longer cycle of obligations and the cycle of the working capital, in-deed reducies the risk of the financial liquidity.

Keywords

Multiple regression; Financial liquidity; Arable farm; Farm; Accountancy Data Network (FADN); Econometric analysis

Bieniasz A., Gołaś Z., 2008. Płynność finansowa gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 3(9), 41-52.

Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Gołaś Z., 2007. Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstw branży spożywczej. Zagad. Ekon. Roln. 6, 62-75.

FADN. 2007. Eurostat. www.ec.europa.eu/agriculture.

FADN.pl. 2007. www.fadn.pl.

Goldberger A.S., 1972. Teoria ekonometrii. PWE, Warszawa.

Kowalczyk J., 2003. Zintegrowany pomiar płynności i rentowności. Wiedza i Praktyka. Doradca Dyrektora Finansowego 17.

Kowalczyk J., 2004. Zintegrowany pomiar rentowności i płynności finansowej firmy jako narzędzie symulacji planów finansowych. W: Mater. konf. "Efektywność źródłem bogactwa narodów". Karpacz.

Wysocki F., Błażczak P., 2007. Taksonomiczna analiza zróżnicowania jakości życia ludności w województwie wielkopolskim. W: Mater. konf. "Statystyka regionalna w jednoczącej się Europie". AE, Poznań.

Published : 2008-12-31


Bieniasz, A., & Gołaś, Z. (2008). Factors Shaping the Financial Liquidity of Farms. Journal of Agribusiness and Rural Development, 9(3), 33-39. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/925

Anna Bieniasz  bieniasz@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Zbigniew Gołaś 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>