The Role of Tradition in Mulitigeneration Rural Families in MałopolskaAbstract

Research was carried out in 2006 in three gminas (administrative boroughs) of the Małopolska Province - Dębno, Wieliczka, and Zabierzów. 40 multigeneration rural families were selected in each gmina. Interviews were conducted with them on the basis of a questionnaire made up of three parts focused on the representatives of three genera-tions: grandparents, parents, and grandchildren. 360 people were surveyed in total. The results of the research, which are presented here, will try to provide an answer to the ques-tion of how critical a role tradition plays in the life of multigeneration rural families, and also to what extent they cherish the customs and habits which they have inherited from previous generations. 

Keywords

Village; Family; Culture; Generation

Augustyn J., 1999. Ojcostwo - aspekty pedagogiczne i duchowe. Wyd. UJ, Kraków.

Dąbrowska A., 2003. Tradycja rodzinna jako dziedzictwo kultury narodowej. In: Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Społeczno-kulturowe wymiary przekazu. Eds J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska. Trans Humana, Białystok, 97-103.

Dobrowolski K., 1966. Studia nad życiem społecznym i kulturą. Ossolineum, Wrocław.

Dyczewski L., 1994. Rodzina, społeczeństwo, państwo. Tow. Nauk. KUL, Lublin.

Dyczewski L., 2002. Więź między pokoleniami w rodzinie. Tow. Nauk. KUL, Lublin.

Dyczewski L., 2003. Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Tow. Nauk. KUL, Lublin.

Dymara B., Korzeniowska W., Ziemski F., 2002. Dziecko w świetle tradycji. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.

Izdebska J., 2003. Przemiany w postrzeganiu domu rodzinnego w rodzinie wielopokoleniowej. In: Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego.

Społeczno-kulturowe wymiary przekazu. Eds J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska. Trans Humana, Białystok, 26-40.

Nikitorowicz J., 2003. Dziedzictwo kulturowe i etos generacji. In: Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm. Eds J.

Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska. Trans Humana, Białystok, 17-33.

Seweryn T., 1961. Tradycje i zwyczaje krakowskie. Wyd. Artystyczno-Graficzne, Kraków.

Ziemski F., 1999. Wybrane problemy tradycji i wychowania w polskich dziejach (X w.-XVIII). Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Download

Published : 2008-12-31


Kowalska, M. (2008). The Role of Tradition in Mulitigeneration Rural Families in Małopolska. Journal of Agribusiness and Rural Development, 8(2), 57-67. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/909

Magdalena Kowalska  mkowalska@ar.krakow.pl
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.