The Analysis of Financial Situation of Leather Industry in Poland in 2000-2005Abstract

The paper presents the estimation of financial situation of leather industry in Poland. The analysis of assets and capital as well as chosen ratios of liquidity, debt, profitability and efficiency were used. The period scope of research included years 2000-2005.

Keywords

Financial situation; Financial liquidity; Financial analysis; Leather industry; Indebtedness; Profitability

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych. 2000-2005. Raporty GUS, Warszawa.

Cygański R., 2007. Analiza ekonomiczno-finansowej sytuacji przedsiębiorstwa Faster Sp. z o.o. w latach 2000-2005 (na tle przemysłu garbarskiego w Polsce). Maszyn. pr. mag. Kat. Ekonom. Gosp. Żywn. AR, Poznań.

Finanse przedsiębiorstw. 2007. Eds J. Szczepański, J. Szyszko. Wyd. Nauk. PWE, Warszawa.

Ostapowicz A., 2007. Raport o przemyśle skórzanym. http://www.moda.com.pl/leather/~strony/przemysl.phtml?strona=raport_przemysl.i.

Produkcja wyrobów przemysłowych. 2000-2005. Raporty GUS, Warszawa.

Sierpińska M., Jachna T., 2004. Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Szymańska E., 2007. Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu (techniczno-ekonomiczna, finansowa i strategiczna). Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.

Wskaźniki finansowe podmiotów gospodarczych. 2000-2005. Raporty GUS, Warszawa.
Download

Published : 2008-12-31


Gawrońska, A., & Cygański, R. (2008). The Analysis of Financial Situation of Leather Industry in Poland in 2000-2005. Journal of Agribusiness and Rural Development, 8(2), 37-48. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/907

Anna Gawrońska  gawronska@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Rafał Cygański 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.