Zwischen Osten und Westen. Die Wichtigsten Probleme in den Wirtschaftlichen Beziehungen Zwischen der Ukraine, Russland und PolenAbstract

Seit der Wiedergewinnung der staatlichen Unabhängigkeit im Jahre 1991, vollzieht sich in der Ukraine ein tief greifender politischer und wirtschaftlicher Wandel. Darüber hinaus wollen die Ukrainer der Europäischen Union beitreten. Andererseits ist allerdings zu beobachten, dass die Ukraine zu Beginn ihrer Staatlichkeit immer noch im Zentrum des Interesses der Russischen Föderation steht. Russland kann weder politische noch wirtschaftliche Unabhängigkeit seiner ehemaligen Republik akzeptieren und übt deswegen einen starken politischen Druck auf ihren westlichen Nachbarnstaat. Dies hat zum Ziel, die Ukraine in seiner Einflusssphäre zu behalten. Angespannte Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland haben auch einen gewissen Einfluss auf bilaterale Beziehungen dieses Staats zu Polen. 

Keywords

Pressure groups; Energy economics; Import; Meat market; Accession negotiations

Chomczuk T., 2002. Analiza komparatywna rolnictwa Ukrainy i Polski na tle państw Unii Europejskiej. Rocz. AR Pozn. 343, Ekon. 1, 53-70.

Chirac J., 2005. Wywiad. Gazeta Wyborcza z dnia 28.02.2005.

Darski R., Paszyc E., Wiśniewska I., Konończuk W., 2007. Kolejna Bariera dla eksporterów. Tydzień na Wschodzie 7.

Eberhard A., Guryn A., 2003. Wspólna Przestrzeń Gospodarcza (Rosja, Ukraina, Białoruś i Kazachstan). Biul. 53 (157).

Grigoriew L., Salichow M., 2006. Ukraina: rozwój i gaz.. Rosja w globalnej polityce. Czerwiec.

Górska A., 2006. Ukraina: Jak żyć z Rosją? Rosja: Jak żyć z Ukrainą? Kwestie energetyczne w relacjach rosyjsko-ukraińskich. Wyd. Fundacja im. S. Batorego, Warszawa.

Hryniewski A., 2001. Charakterystyka Rosji. http://exporter.pl/kraje/k_euroa/rosja_20011.html.

Jasiński F., 2005. Europejska Strategia Bezpieczeństwa w rok po przyjęciu. Wspólnoty Europejskie 3 (160), 16.

Konończuk W., 2007. Perspektywy stosunków Unia Europejska-Ukraina po rozpoczęciu negocjacji nad nowym układem. Wspólnoty Europejskie 3 (184), 12.

Lepper A., 2007. Wypowiedź. Serwis prasowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. http://www.minrol.gov.pl [dostęp 15.02.2007].

Miłow W., 2006. Stosunki ukraińsko-rosyjskie w 2006 r. i w najbliższej przyszłości II. Kwestie energetyczne w relacjach rosyjsko-ukraińskich. Rosja i Ukraina - wzajemna zależność. Wyd. Fundacja im. S. Batorego, Warszawa.

Naszkowska K., 2007. Rosja wymusiła zakaz wwozu mięsa na Ukrainę. Gazeta Wyborcza z dnia 27.03.2007.

Naszkowska K., 2007. Ukraina zniosła embargo na polskie mięso. Gazeta Wyborcza z dnia 15.02.2007.

Rycombel D., 2007. Wypowiedź. Gazeta Wyborcza z dnia 15.02.2007.

System licencjonowania importu bydła na Ukrainie. 2006. http://rzeczypospolita.pl/prawo/prawo _ru.html.

Szeptycki A., 2007. Polityka Rosji wobec Ukrainy. Instrumenty wpływu. Wyd. PISM, Warszawa.

Tymoszenko J., 2005. Wywiad. Gazeta Wyborcza z dnia 10.06.2005.

Wiśniewska I., 2003. Inwestycje zagraniczne w sektor naftowo-gazowy państw producentów na obszarze WNP. W: Kłopotliwe bogactwo - sytuacja i perspektywy sektorów ropy i gazu na obszarze byłego ZSRR. Prace OSW/CES Studies. Warszawa, 40.

Published : 2008-12-31


Daszkowska, E. (2008). Zwischen Osten und Westen. Die Wichtigsten Probleme in den Wirtschaftlichen Beziehungen Zwischen der Ukraine, Russland und Polen. Journal of Agribusiness and Rural Development, 8(2), 25-36. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/904

Elżbieta Daszkowska  e.daszkowska@wp.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.