Sprawozdanie z konferencji naukowej "Ochrona ubezpieczeniowa na rzecz sektora rolnego"Abstract

12 grudnia 2007 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gościła uczestników i gości honorowych Konferencji Naukowej "Ochrona ubezpieczeniowa na rzecz sektora rolnego". SGGW wystąpiła w roli gospodarza tej Konferencji, a honorowy patronat sprawował Rektor tej uczelni - prof. dr hab. Tomasz Borecki. Konferencja została zorganizowana przy wspólnym zaangażowaniu obecnego Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w Warszawie. Inicjatywa zorganizowania Konferencji była odpowiedzią na aktualne potrzeby środowisk agrobiznesu oraz środowisk związanych z agrobiznesem. Celem Konferencji było poznanie kierunków rozwoju ochrony ubezpieczeniowej sektora rolnego oraz dokumentów planistycznych i programowych, dotyczących zarządzania ryzykiem i kryzysami w sektorze rolnym na poziomie międzynarodowym i krajowym, a także poznanie odniesień tych dokumentów do aktywizacji obszarów wiejskich.

Keywords

Agriculture; Insurance protection; Scientific conference


Published : 2008-12-31


Jędrzejczyk, I. (2008). Sprawozdanie z konferencji naukowej "Ochrona ubezpieczeniowa na rzecz sektora rolnego". Journal of Agribusiness and Rural Development, 7(1), 157-161. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/860

Irena Jędrzejczyk  irena_jedrzejczyk@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.