The Implementation of the Sustainable Development Concept in Agri-Food CompaniesAbstract

The principle of sustainable development is a fundamental assumption of Ecological National Politics that compels agri-food companies to protect natural environment. According to the principle of sustainable development, companies in their activity should follow equally economical targets as well as social and environmental ones Practical im-plementation of these purposes demands the introduction of ecological management sys-tems into agri-food companies, which enlarge the efficiency of proecological activities in those units. 

Keywords

Sustainable development; Environmental management; Agri-food company; Ecological politics

Ejdys J., 2005. Zintegrowane systemy zarządzania, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok: 66-67.

Fiedor B., Poskrobko B., 2000. Dostosowanie polskiego prawa i regulacji ekologicznych do rozwiązań Unii Europejskiej. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

Jabłoński M.M., Jabłoński A.S., Jabłoński M., Niewielki G., 2005. Niektóre elementy oceny Systemów Zarządzania Środowiskowego. Probl. Ekol. 3, 122-126.

Jaśkiewicz J., Kurdziel W., 2004. Czym jest zrównoważony rozwój? Biuletyn Ministra Środowiska: Środowisko i Rozwój 2, 9-12.

Johannesburg Summit. 2002. www.unic.un.org.pl/johannesburg.

Łuczka-Bakuła W., 2005. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. In: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem wyrobów. Ed. W. Łuczka-Bakuła. Prodruk, Poznań, 91-112.

Nowak Z., 2001. Podstawowe dylematy i wyzwania współczesnego świata. In: Zarządzanie środowiskiem. Cz. I. Ed. Z. Nowak. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 75-98.

II Polityka Ekologiczna Państwa. 2000. Rada Ministrów, Warszawa: 5.http://www.mos.gov.pl/1materialy_informacyjne/raporty_opracowania/pol-ekoII_nowy/indem.html.

Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju. 2000. Rada Ministrów, Warszawa, 124-125. www.kprm.gov.pl/1937_2694.htm

Rauba E., 2000. Dostosowanie prawodawstwa polskiego do standardów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zakładów przemysłowych. In: Ekologizacja zarządzania firmą - zielone zarządzanie. Wyd. AE, Wrocław, 131-137.

Sidorczuk E., 2001. Polityka trwałego i zrównoważonego rozwoju. In: Przedsiębiorstwo w okresie kształtowania zrównoważonego rozwoju. Ed. B. Poskrobko. Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok, 35-52.

Sixth Environment Action Programme. Environment 2010: Our future, our choice. 2001. COM 31. EC.

Sobiecki M., 2002. Wdrożenie w Polsce Systemu Zarządzania Środowiskowego EMAS w kontekście integracji z Unią Europejską. In: Od zarządzania środowiskowego do zintegrowanego. Ed. A. Matuszak-Flejszman. PZIiTS, Poznań, 7-14.

Wąsikiewicz-Rusnak U., 2003. Ekorozwój w strategii gospodarowania. Wyd. AE, Kraków, 68-74.
Download

Published : 2008-12-31


Hadryjańska, B. (2008). The Implementation of the Sustainable Development Concept in Agri-Food Companies. Journal of Agribusiness and Rural Development, 7(1), 99-108. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/854

Barbara Hadryjańska  hadryjanska@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.