Sustainable Development of Agriculture and its Assessment CriteriaAbstract

In the paper the sustainable development in historical view and theoretical aspects (conception, definition and aims of sustainable, dominant trends in UE agriculture) was presented. In the research on this problem, construction of the tools and models for the estimation of farms sustainable development level is necessary - the paper presents mythological trial of systematization of the principal indicators groups on this estimation. 

Keywords

Agriculture; Sustainable agriculture; Arable farm management

Adamowicz M., 2000. Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Rocz. Nauk. SERiA 2, 1, 69-81.

Baum R., 2000. Przesłanki zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Rocz. Nauk. SERiA 2, 5, 42-47.

Baum R., 2002. Typ gospodarstwa a stopień zrównoważenia ekonomicznego. Rocz. Nauk. SERiA 4, 5, 13-17.

Baum R., 2003. Kryteria oceny zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolniczych. Rocz. AR Pozn. 358, Ekon. 2, 3-10.

Baum R., 2004. Analiza instrumentów wspierających zrównoważony rozwój rolnictwa. Rocz. Nauk. SERiA 4, 3, 7-12.

Baum R., 2006. Zrównoważony rozwój w organizacji i zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Rocz. Nauk. SERiA 8, 1, 14-18.

Baum R., 2007. Podejście systemowe w zarządzaniu jako instrument zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Probl. Inż. Roln. 2 (56), 43-50.

Baum R., Majchrzycki D., 2000. Kierunki rozwoju rolnictwa w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej. Wyd. AE Wrocław, Pr. Nauk. 865, 9-17.

Baum R., Wajszczuk K., Majchrzycki D., Pepliński B., 2001. Perspektywy dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa w Wielkopolsce. Pr. Nauk. AE Wroc. 901, 37-45.

Baum R., Wielicki W., 2004. Analiza stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. PTPN 97, 203-214.

Baum R., Wielicki W., 2005. Narzędzia monitoringu i oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Acta Agr. Silv. Ser. Agr. Sekcja ekonomiczna 44, 1, 11-17.

Baum R., Wielicki W., Pepliński B., 2005. Zarządzanie gminą w kontekście zrównoważonego rozwoju. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. PTPN 98/99, 205-218.

Borowiecki J., Podleśny J., 1992. Rolnictwo alternatywne i konwencjonalne w RFN. Fragm. Agron. 3, 96-103.

Brundtland G.H., 1991. Nasza wspólna przyszłość. PWE, Warszawa.

Fotyma M., Kuś J., 2000. Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego. Mater. Konf. "Gospodarowanie w rolnictwie zrównoważonym u progu XXI wieku". Pam. Puław. 120, 1, 101-116.

Grosch P., Schuster G., 1985. Der Biokost-Report für Bauern und Verbraucher. Biderstein Velag, München.

Grosch P., Schuster G., 1993. Nowoczesne rolnictwo - przyroda kontratakuje. Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki. Stowarzyszenie EKOLAND, Warszawa.

Kośmicki E., 1993. Tendencje rozwojowe rolnictwa na świecie i w Polsce. Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki. Stowarzyszenie EKOLAND, Warszawa, 39-44.

König W., Sunkel R., Necker U., Wolf-Straub R., Ingrisch S., Wasner U., Glück E., 1989. Alternativer und konventionelier Landbau, Stuttgart.

Kundzewicz Zb.W., 2001. W trosce o naszą wspólną przyszłość. Przegl. Komunal. 4 (115), 44-45.

Kuś J., 2003. Przyrodnicze i ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania produkcji rolniczej w gospodarstwach rolnych. www.iung.pulawy.pl/

Kuś J., Fotyma M., 1992. Stan i perspektywy rolnictwa ekologicznego. Fragm. Agron. 2, 75-86.

Mizgajski A., 1998. Główne problemy ochrony środowiska na terenach wiejskich w województwie poznańskim. Przegl. Komunal. 7, 23.

Mouchet Ch., 1998. Evaluer pour evoluer. L'exploitation agricole et la durabilité. Colloque FADEAR: L'Agriculture paysanne en marche. Rambouillet, 8-9.12. Typescript.

Radzimińska T., 2004. Testament Prodiego. Ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Nowe Życie Gospodarcze 4, 4-6.

Raport europejskich ekspertów. 2004. Wizja polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w rozszerzonej Europie. Wieś i Roln. 3 (124), 38-115.

Runowski H., 2004. Gospodarstwo ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wieś i Roln. 3 (124), 24-37.

Ryszkowski L., 1997. Strategia ochrony środowiska rolniczego - stan obecny i perspektywy. Przyrodnicze i Techniczne Problemy Ochrony i Kształtowania
Środowiska Rolniczego. Mater. II Ogólnopol. Konf. Nauk., Poznań 5-4 września 1997. Rocz. AR Pozn.: 159-167.

Sołtysiak U., 1993. Rolnictwo ekologiczne-historyczny przegląd metod. Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki. Stowarzyszenie EKOLAND, Warszawa, 23-38.

Wieland E., Marchlewski K., 1998. Przesłanki rozwoju rolnictwa zrównoważonego w Wielkopolsce. Przegl. Komunal. 7 (9), 6-19.

Wielicki W., Baum R., Wajszczuk K., Pepliński B., 2001 a. Analiza stopnia zrównoważenia ekonomicznego rozwojowych gospodarstw rolniczych. Probl. Inż. Roln. 4 (34), 81-88.

Wielicki W., Baum R., Wajszczuk K., Pepliński B., 2001 b. Metoda oceny stopnia zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw rolniczych. Probl. Inż. Roln. 4 (34), 73-80.
Download

Published : 2008-12-31


Baum, R. (2008). Sustainable Development of Agriculture and its Assessment Criteria. Journal of Agribusiness and Rural Development, 7(1), 5-15. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/847

Rafał Baum  baum@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.