Season of Selling Potatoes for Human Consumption in the Context of Profitability of Their ProductionAbstract

Economic results of potatoes cultivation meant for human consumption were evaluated during the two-year scientific surveys. The research also focused on the impact on the farmer's decision concerning the profitability of potatoes sales. The economic measures taken into consideration were: the level of income from the activity without subsidies both in nominal and real terms as well as profitability index. The surveys were conducted in 2005 and 2008 on the same sample of farms. Accounts were performed in two options, in I option it was assumed that all production was to be sold in the year of the crop, while in II - only the actual quantity of potatoes. In the first case, rate of the profitability was: in 2005 -146.0%, in 2008 - 147.9%, while in the second, respectively: 151.1 and 141.2%. The way of allocating harvests have influenced the results, but in both years the cultivation of potatoes for human consumption was income activity. 

Keywords

Potatoes; Production; Estimation of profitability production; Seasonal character

Biuletyn Statystyczny. 2010. GUS, Warszawa, 1, 130.

Kowalczyk S., 2001. Uwarunkowania rynkowe a stan technologii produkcji ziemniaków. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, IERiGŻ, Warszawa, 6, 54-66.

Kowalski A., Rembisz W., 2005. Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość społeczna. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Kulawik J., 2009. Problemy z globalizacją. W: Bank i rolnictwo. Wyd. AGROPRESS Sp. z o.o, Warszawa 10 (140), 16-19.

Manteuffel R., 1984. Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.

Nowacki W., 2006. Straty w plonie handlowym czynnikiem determinującym efektywność ekonomiczną produkcji ziemniaków jadalnych. Rocz. Nauk. SERiA 8, 1, 133-136.

Nowacki W., 2009. Czynniki wpływające na opłacalność produkcji ziemniaka w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA 11, 1, 320-323.

Pawińska M., 2007. Zastosowanie środka Fazor 80 SG w ograniczaniu kiełkowania bulw ziemniaka w okresie przechowalniczym. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2), 248-253.

Potato world, Faostat. www.potato2008.org [dostęp: 20.09.2010].

Rembeza J., 2005. Efektywność ekonomiczna wybranych nakładów w produkcji ziemniaka. Wieś Jutra 2, 30-31.

Rolnictwo w 2005 r. 2006. GUS, Warszawa.

Rolnictwo w 2006 r. 2007. GUS, Warszawa.

Rolnictwo w 2008 r. 2009. GUS, Warszawa.

Rynek Ziemniaka. 2009. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 36, 14-16.

Seremak-Bulge J., 2003. Perspektywy produkcji i przetwórstwa ziemniaków. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, IERiGŻ, Warszawa, 1, 46-64.

Skarżyńska A., 2010. Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2008. Raport PW nr 176. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej, R-04. 2010. GUS, Warszawa.

Zegar J.S., 1999. Dochody chłopskie. Stan-perspektywy-polityka. Komunikaty Raporty Ekspertyzy 439, 6-10.

Published : 2010-12-31


Skarżyńska, A. (2010). Season of Selling Potatoes for Human Consumption in the Context of Profitability of Their Production. Journal of Agribusiness and Rural Development, 16(2), 111-123. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/799

Aldona Skarżyńska  aldona.skarzynska@ierigz.waw.pl
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.