Consumption and Relations of Price Selected Mineral Fertilizers to Wheat GrainAbstract

The paper presents the consumption and price relations of the selected mineral fertilizers on the home market in the 2000-2008 years. It shows the findings concerning the agricultural worker opinions in the range of fertilizer prices and the determinants of their level.

Keywords

Natural fertilizers; Mineral resources; Prices

Analizy Rynkowe. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. 1999-2009. 2007, 2009. Wyd. IERiGŻ PIB, Warszawa.

Bórawski P., 2007. Relacje cenowe środków do produkcji w rolnictwie i produktów rolnych w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską. W: Problemy rolnictwa światowego. T. 17. Wyd. SGGW, Warszawa.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 roku. 2008. GUS, Warszawa.

Felbur S., 1962. Analiza układu cen produktów rolnych w Polsce. PWN, Warszawa.

Kopiński J., 2006. Zróżnicowanie nawożenia jako miara intensywności produkcji roślinnej w regionach. Wieś Jutra 6, 15.

Kukuła S., Igras J., 2004. Nawożenie w krajach Europy zachodniej i w Polsce, stan i prognoza. Wieś Jutra 10, 1-3.

Piwowar A., 2008. Konkurencja na rynku nawozów mineralnych w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA 10, 4.

Rutkowska A., 2008. Nawożenie azotem a jakość ziarna pszenicy konsumpcyjnej. Wieś Jutra 4, 40.

Spiak J., Piwowar A., 2007 a. Preferencje producentów rolnych w zakresie stosowania nawozów mineralnych na Dolnym Śląsku. Zesz. Nauk. UP Wroc., Roln. 41, 560, 79.

Spiak J., Piwowar A., 2007 b. The consumption of mineral fertilizers in agriculture in the area of Lower Silesia in years 2002-2004. W: Chemistry for agriculture, chemicals in agriculture and environment. Red. H. Górecki, Z. Dobrzański, P. Kafarski. Czech-Pol-Trade 8, 231-236.

Zalewski A., 2008. Kierunki zmian zużycia nawozów mineralnych w latach 2000-2007. Rocz. Nauk. SERiA 10, 3.

Published : 2010-12-31


Piwowar, A. (2010). Consumption and Relations of Price Selected Mineral Fertilizers to Wheat Grain. Journal of Agribusiness and Rural Development, 16(2), 101-109. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/784

Arkadiusz Piwowar  arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.