Organization of Crop and Animal Production in Dairy Farms Localised in Three Chosen Regions of Lubelskie VoivodeshipAbstract

The evaluation of organization of crop and animal production in dairy farms localised in three regions in Lubelskie voivodeship was presented in the paper. The data source was questionnaire research. The study was trained in 145 farms. The provided analysis showed that cereals had significantly share in pattern system in tested farms. Researched farms are differentiated of occupied differentiation of cropping pattern and density livestock between farms localised in different regions of Lubelskie voivodeship caused different level of intensity of organization animal and crops production. The differentiation of indicators was especially significant between farms in Krasnystaw and Ryki.

Keywords

Crop production; Animal production; Arable farm

Fereniec J., 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wyd. Key Text, Warszawa.

Filipiak K., Ufnowska J., 2002. Regionalne zróżnicowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski i jej wykorzystanie. Pam. Puław. 130, 153-160.

Harasim A., 2006. Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. Wyd. IUNG-PIB, Puławy.

Igras J., Lipiński W., 2006: Regionalne zróżnicowanie stanu agrochemicznego gleb w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB 3, 71-79.

Juszczyk S., 2005. Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych. Wyd. SGGW, Warszawa.

Klepacki B., 1996. Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. 2002. Red. I. Duer, M. Fotyma, A. Madej. MRiRW, MŚ, FAPA, Warszawa.

Kopeć B., 1987. Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980. Rocz. Nauk Roln. Sec. G, 84 (1), 7-27.

Kopiński J., 1999. Podział województwa lubelskiego na rejony rolnicze. Zag. Ekon. Roln. 6, 53-59.

Krasowicz S., 2000. Uwarunkowania rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich Lubelszczyzny. Rocz. Nauk. SERiA 2 (4).

Krasowicz S., Kopiński J., 2006. Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB 3, 81-99.

Krasowicz S., Kuś J., 2006. Regionalne zróżnicowanie produkcji roślinnej w Polsce na tle warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych. Wieś Jutra 6, 3-5.

Kukuła S., Krasowicz S., 2006. Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa w świetle badań IUNG-PIB w Puławach. Acta Agr. Silv., Sect. Ekon. 46 (2), 73-89.

Kuś J., 2002. Rejonizacja produkcji roślinnej w Polsce. Pam. Puław. 130/II, 435-454.

Kuś J., Madej A., 2002. Regionalne zróżnicowanie produkcji rolnej w województwie podlaskim. Pam. Puław. 130/II, 425-434.

Manteuffel R., 1981. Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007. 2007. GUS, Warszawa.

Rolnictwo w woj. lubelskim w 2005 roku. Informacje i opracowania statystyczne. 2006. GUS, Lublin.

Rolnictwo w woj. lubelskim w 2008 roku. Informacje i opracowania statystyczne. 2009. GUS, Lublin.

Smagacz J., 2002. Zróżnicowanie produkcji roślinnej w woj. lubelskim. Pam. Puław. 130/II, 685-692.

Ziętara W., 1998. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. FAPA, Warszawa.

Published : 2010-12-31


Bojarszczuk, J., & Księżak, J. (2010). Organization of Crop and Animal Production in Dairy Farms Localised in Three Chosen Regions of Lubelskie Voivodeship. Journal of Agribusiness and Rural Development, 16(2), 27-39. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/771

Jolanta Bojarszczuk  jbojarszczuk@iung.pulawy.pl
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Puławy  Poland
Jerzy Księżak 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Puławy  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.