Activity of Port Subjects in Logging UE Programmes on the Investment in Fishing HarboursAbstract

The paper presents the results of research on Polish fishing harbours. The results show disproportions in the infrastructure investments of fishing harbours. The main factors of differences in investments are: financial possibilities, conditions of logging UE programmes, and received priorities. The research showed that, only Polish municipal harbours use UE funds well. 

Keywords

Seaports; Investment; EU programme

Drożdż W., Pluciński M., 2004. Możliwości rozwoju funkcji turystycznej w oparciu o porty o charakterze lokalnym na przykładzie Trzebieży. W: Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego w przededniu wejścia Polski do UE. Red. B. Filipiak, S. Flejterskiego. Zakład Usług Poligraficznych i Wydawniczych J. Plewna, Szczecin.

Działalność administracji publicznej odpowiedzialnej za gospodarowanie zasobami morskiej infrastruktury technicznej. 1997. NIK, Warszawa.

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania możliwości rozwojowych gospodarki morskiej. 2005. NIK, Warszawa. http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/ [dostęp: 1.03.2011].

Konsekwencje niedostatecznej ilości infrastruktury w morskim porcie rybackim w Ustce. 2010. http://www.portalmorski.pl/Rybacy-bylby-to-skandal-na-caly-swiata14395, http://www.portalmorski.pl/Likwidacja-oplat-dla-jachtow-w-usteckim-porciea14160 [dostęp: 1.03.2011].

Miszczuk J., 1999. Problemy małych i średnich portów morskich z punktu widzenia administracji państwowej. W: Małe porty morskie oraz ich otoczenie lokalne i regionalne. XV Sejmik Morski. Wyd. FOKA, Szczecin, 75-76.

Misztal K., Szwankowski S., 2001. Organizacja i eksploatacja portów morskich. Wyd. UG, Gdańsk.

Negatywne skutki prywatyzacji infrastruktury portowej. 2007. http://www.npw.pl/ARCHIWUM_NPW/2005_03_04 /GOS-Porad [dostęp: 1.03.2011].

Płuciński M., Sosidko E., 2004. Zaawansowanie procesów komunalizacyjnych w portach lokalnych Pomorza Zachodniego. W: Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego w przededniu wejścia Polski do UE. Red. B. Filipiak, S. Flejterskiego. Zakład Usług Poligraficznych i Wydawniczych J. Plewna, Szczecin.

Poziom wykorzystania środków z SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" przez branżę rybną na koniec 2007. 2008. Magazyn Przemysłu Rybnego 2 (62).

Szurowski T., 2002. Zasady kontroli stanu portowych budowli hydrotechnicznych. W: Małe porty polskiego wybrzeża stan obecny i perspektywy ich rozwoju. Red. A.S. Grzelakowski, K. Krośnicka. Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, 53-55.

Wpływ środków unijnych na wielkość inwestycji w porcie darłowskim oraz kołobrzeskim. 2007. http://www.portalmorski.pl/caly_artykul.php?ida=2192, http://www.portalmorski.pl/caly_artykul. php?ida=1972 [dostęp: 1.03.2011].

Wykorzystanie środków z SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" na inwestycje poprawiające stan techniczny infrastruktury w portach rybackich. 2007. http://www.arimr.gov.pl/index.php?id=7&id1=0&id2=0 [dostęp: 1.03.2011].

Zieziula J., 2000. Zmiany organizacji i funkcjonowania rynku rybnego w Polsce - dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej. W: Wybrane zagadnienia wspólnej polityki rybackiej w Unii Europejskiej. Potrzeby i możliwości adaptacji wspólnej polityki rybackiej przez polską gospodarkę rybną (ze szczególnym uwzględnieniem rybołówstwa bałtyckiego). Red. J. Zieziula. Wyd. Ekspert - SITR, Koszalin, 59-73.

Published : 2011-12-31


Nowaczyk, P. (2011). Activity of Port Subjects in Logging UE Programmes on the Investment in Fishing Harbours. Journal of Agribusiness and Rural Development, 20(2), 115-126. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/726

Piotr Nowaczyk  piotr.nowaczyk@zut.edu.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.