The Cultural Turism in the Rural Areas of Westpomeranian VoivodeshipAbstract

The development of cultural tourism in the rural areas of the Westpomeranian region is conditioned by possession of distinguished natural value, as well as significant historical and cultural heritage resources. Tourists who come to the village looking for traces of the past, learn the material and immaterial elements of the regional culture, become familiar with its natural environment, interact with the farms and the local population, participate in the economic life and folk events in rural areas, and thus discover the charm and tourist appeal of the region.

Keywords

Cultural tourism; Rural areas

Jędrysiak T., 2010. Wiejska turystyka kulturowa. PTE, Warszawa.

Liszewski S., 2002. Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne. W: Kompendium wiedzy o turystyce. Red. G. Gołębski. PWN, Warszawa.

Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 30.09.2010 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia na obszarze powiatów województwa zachodniopomorskiego. 2010. www.stat.gov.pl.

Pilich M., Pilich P., 2001, Polska - ilustrowany przewodnik. Wyd. Sport i Turystyka, MUZA S.A., Warszawa.

Problemy turystyki i rekreacji. 2008. Red. M. Dutkowski. Wyd. Uniw. Szczec., Szczecin.

Rakowski D., 2008. Czynniki rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim. W: Problemy turystyki i rekreacji. 2008. Red. M. Dutkowski. Wyd. Uniw. Szczec., Szczecin.

Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego. 2003. GUS, Szczecin.

Rocznik statystyczny. 2007. GUS, Warszawa.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 2001. Dz. U. Nr 62, poz. 627, art. 3, pkt 50.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2003. Dz. U. Nr 80, poz. 717, art. 2, pkt 1.

Żelazna K., 2004. Turystyka - alternatywą czy koniecznością rozwoju obszarów wiejskich. W: Turystyka w rozwoju regionalnym. Red. I. Sikorska-Wolak. SGGW, Warszawa.

Published : 2011-12-31


Matlegiewicz, M. (2011). The Cultural Turism in the Rural Areas of Westpomeranian Voivodeship. Journal of Agribusiness and Rural Development, 20(2), 65-75. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/722

Małgorzata Matlegiewicz  mmatlegiewicz@poczta.onet.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.