Employment of graduates, Labour market, Quality education, Higher educationAbstract

In the context of growing unemployment rate among tertiary graduates, as well as competition on the education and labour market, proper preparation of graduates to function on the labour market is becoming more and more important. Attitudes, including expectations towards work, play a very important role as well. This article attempts at gaining knowledge of professional activity of tertiary graduates, becoming familiar with current problems connected with a transition from education to the labour market and studying a career path from graduation to the moment of carrying out the study. 

Keywords

Employment of graduates; Labour market; Quality education; Higher education

Skórska A., 2004, Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. WSB, Poznań.

Skórska A., 2001. Szanse i zagrożenia aktywnego wejścia na rynek pracy absolwentów szkół wyższych. Zesz. Nauk. WSB, Poznań, 246.

Kłodziński M., 2003. Jak aktywizować gminę wiejską. W: Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych. Red. M. Kłodziński, W. Dzun. IRWiR PAN, Warszawa.

Kryńska E., Poliwczak I., Sobocka-Szczapa H., 1999. Młodzież na rynku pracy województwa łódzkiego. IPiSS, Warszawa.

Kotlorz D., 2001. Uwarunkowania polskiego rynku pracy i strategie przeciwdziałania bezrobociu. W: Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu w gminach. Cz. 1. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice, 63-65.

Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych. 2001. Red. U. Jeruszka. IPiSS, Warszawa.

Published : 2011-12-31


Gołąb, S. (2011). Employment of graduates, Labour market, Quality education, Higher education. Journal of Agribusiness and Rural Development, 20(2), 25-33. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/718

Sylwia Gołąb  flimon10@tlen.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.