The Evaluation of the Trends of Polish Farms Incomes in the FADN Regions after the Integration with the EUAbstract

The main aim of this article was to identify trends regarding income changes in the period of 2004-2008 in Poland between the regions of FADN. In 2004-2008 we noticed the processes of convergence in range of income situation of farms among the FADN regions. It was noticed that the convergence of beta type and the sigma were in place. This situation appears for general group of farms, as well as in farms with mixed production. Although, exclusion of the subsidies would initiate the divergence processes. This means that direct payments make up a kind of catalytic situation in range of levelling incomes situation in farms among these regions. We could initially signal that instruments of the CAP favour getting differences of incomes smaller in spatial range, what would indicate some kind of strategy in the aims of the EU policy with reference to sustainable growth in spatial range.

Keywords

Farm household income; Convergence; Agriculture

Barro R., 1997. Makroekonomia. PWE, Warszawa.

Gabryjelska A., Gadomski P., 2004. Miary i konwergencja kapitału ludzkiego w krajach OECD. Ekonomista 5.

Gawlikowska-Hueckel K., 2002. Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja, czy polaryzacja? Wyd. UG, Gdańsk.

Gierczycka-Bednarek A., 2010. Konwergencja, czy dywergencja we współczesnej gospodarce światowej. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania. http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/76/2.pdf [accessed: 12.2010].

Grzelak A., 2008. Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności. Wyd. AE, Poznań.

Kowalik T., 2000. Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys. Wyd. WSPiZ, Warszawa.

Krugman P., 1995. Development Geography and Economic Theory. The MIT Press, Cambridge.

Matkowski Z., Próchniak M., 2005. Real Economic Convergence in the EU Accession Countries. Int. J. Appl. Econ. Quant. Stud. 1-3.

Morawski W., 2001. Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria. PWN, Warszawa.

Pondel H., Słodowa-Hełpa M., 2002. Regionalne determinanty procesów integracyjnych w polskim sektorze rolno-żywnościowym. In: Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejska. Ed. W. Poczta. Wyd. AR, Poznań.

Romer P., 1990. Endogenous Technological Change. J. Polit. Econ. 98 (5).

Skarżyńska A., Goraj L., Ziętek I., 2005. Metodologia SGM "2002" dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce. IERiGŻ, Warszawa.

Słodowa-Hełpa M., 1994. Wieś i rolnictwo województwa poznańskiego - społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju. Wyd. AE, Poznań.

Sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej. 2009. Ed. J. Zegar. IERiGŻ, Warszawa.

Wojtyna A., 1995. Polityka ekonomiczna, a wzrost gospodarczy. Gospodarka Narodowa 6.
Download

Published : 2011-12-31


Brelik, A., & Grzelak, A. (2011). The Evaluation of the Trends of Polish Farms Incomes in the FADN Regions after the Integration with the EU. Journal of Agribusiness and Rural Development, 20(2), 5-11. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/714

Agnieszka Brelik  Agnieszka.Brelik@zut.edu.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland
Aleksander Grzelak 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.