Higher Education Selected Aspects (Towards Quality of Education)Abstract

Socio-economic situation, liberalisation of life and commercialisation and legal regulations implemented with the amendment of the Higher Education Law pose new difficult challenges for universities. Higher education environment and legal regulations show numerous contradictions which make researchers and teaching staff's work difficult and reduce possibilities for high quality education. The author draws attention to selected issues (dilemmas) pertaining to research and education at a university, its operation and organisation, while emphasising threat to academic traditions, trust and authority of a teacher. This necessity is strengthened by the social and economic changes. The competence of a teacher has appeared in the course of the process teaching, therefore the teachers' education as a rule in a relation teacher-student. 

Keywords

Higher education; Teachers; Quality of the teaching staff; Assesing the learning process

Aronson E., 1999. Człowiek - istota społeczna. PWN, Warszawa.

Budna M., 2011. Polska szkoła ważona i mierzona. Polityka 38, 12-14.

Józefowicz A., 1983. Planowanie kadr. Cz. 14. PWN, Warszawa-Łódź.

Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques'a Delorsa "Edukacja: jest w niej ukryty skarb". 1998. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa.

Rocznik Statystyczny RP. 2005. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny RP. 2010. GUS, Warszawa.

Skura P., 2011. Stolica magistrów. Głos Nauczycielski 29, 9.

Skura P., 2012. Dyplom to przyszłość. Głos Nauczycielski 50, 4.

Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. 1990. Dz. U. Nr 65, poz. 385.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych. 1997. Dz. U. Nr 96, poz. 590.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 2005. Dz. U. Nr 164, poz. 1365.

Ziejewski T., 1991. Przydatność zawodowa absolwentów uczelni rolniczych. Wyd. AR, Szczecin.

Ziejewski T., 1998. Kształcenie nauczycieli na uczelni rolniczej. Studium teoretyczno-empiryczne. Wyd. AR, Szczecin.

Ziejewski T., 2000. Społeczno-ekonomiczne implikacje pedagogicznej profesjonalizacji młodych nauczycieli akademickich (diagnoza ewaluacyjna). Oecon. 38, 379-385.

Ziejewski T., 2007. Nowoczesna strategia zarządzania szkołą. Spojrzenie ogólne. Eduk. Humanist. 2, 23-28.

Zieliński M., Leśniewski B., 2001. Bezrobocie: polityczne rękodzieło. Wprost 8, 24.

Published : 2013-12-31


Ziejewski, T. (2013). Higher Education Selected Aspects (Towards Quality of Education). Journal of Agribusiness and Rural Development, 28(2), 271-280. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/640

Tadeusz Ziejewski  tadeusz.ziejewski@zut.edu.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.