Agriculture of the Podlaskie Voivodeship after Integration to the European UnionAbstract

The paper deals with the changes in the agriculture of the Podlaskie voivodeship between 2002-2010. During the period of time chosen for the analysis the number of agricultural holdings decreased by 13.4%, while the average area of arable land in the agricultural holdings increased to 10.29 ha (in the holdings above 1 ha - 14.77 ha). 86.6% of the holdings were involved only in agricultural activity, and 2.4% in activity other than agricultural activity, but directly linked with the agricultural holding. Almost a half of the holdings (46.7%) stated that agricultural activity was their main source of income. There were 2033 ecological holdings functioning in 2010. The holdings became better equipped in terms of machines and agricultural devices. There were also positive changes in farmers' education level and vocational preparation.

Keywords

Agriculture; Arable farm; Rural development

Baum R., Wielicki W., 2007. Prognoza przeobrażeń w rolnictwie do roku 2030 w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wieś i Roln. 1, 19-32.

Charakterystyka gospodarstw rolnych. PSR 2010. 2012 a. GUS, Warszawa.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. PSR 2010. 2012 b. US, Białystok.

Jalinik M., 2012. Instytucje i organizacje wpływające na rozwój agroturystyki w województwie podlaskim. Rocz. Nauk. SERiA 14, 2, 59-64.

Józwiak W., 2009. Konkurencyjność polskich gospodarstw. Nowe Życie Gospodarcze 23, 5-7.

Kołoszko-Chomentowska Z., 2011. Gospodarstwa ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa (na przykładzie woj. podlaskiego). Ekonomia i Środowisko 1(39), 134-142.

Ludność i gospodarstwa domowe związane z rolnictwem, woj. podlaskie. PSR 2002. 2003. US, Białystok.

Mickiewicz A., Mickiewicz B., 2010. System płatności bezpośrednich w dawnych krajach Unii Europejskiej (UE-15) w porównaniu do nowych państw członkowskich (NUE-12). Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 97, 3, 170-180.

Pawlak J., 2012. Wyposażenie rolnictwa polskiego w sprzęt stosowany w chowie bydła w świetle wyników powszechnego spisu rolnego 2010. Probl. Inż. Roln. 2(76), 17-26.

Poczta W., 2008. Skala korzyści uzyskiwanych przez rolnictwo w wyniku wejścia Polski do UE (analiza uwzględniająca zróżnicowanie regionalne, główne kierunki produkcji rolnej i główne typy gospodarstw rolnych w pierwszym okresie akcesji - lata 2004-2006). Program wieloletni IERiGŻ. Raport 90, 57-82.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010. 2011. IJHARS, Warszawa. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://ijhar-s.gov.pl.

Raport z wyników. PSR 2010. 2011. GUS, Warszawa.

Raport z wyników województwa podlaskiego. PSR 2010. 2011. US w Białymstoku, Białystok.

Rocznik Statystyczny Województw. 2011. GUS, Warszawa.

Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2005. Dz U. UE L277 z 21.10.2005.

Tomczak F., 2006. Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.

Woś A., 2004. W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.

Ziętara W., 2008. Uwagi o przyszłości polskich gospodarstw. W: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020. Red. M. Kłodziński. IRWiR PAN, Warszawa.

Published : 2013-12-31


Tomczonek, Z. (2013). Agriculture of the Podlaskie Voivodeship after Integration to the European Union. Journal of Agribusiness and Rural Development, 28(2), 235-242. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/636

Zofia Tomczonek  z.tomczonek@pb.edu.pl
Politechnika Białostocka  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.