Functioning of Ecological Households in West Pomeranian Voivodeship in 2006-2011Abstract

The purpose of this paper is to present the functioning of organic farms in Western Pomerania. The article presents statistical statements regarding the number of certified organic farms and in the transition period for the region of West Pomeranian in 2006-2011, the areas occupied and the structure of the size of these farms and the number of applications and the amounts paid to farms, which produce green in Poland. The analysis used the data from studies of Central Statistical Office (GUS) and the Report of the Chief Inspectorate for Quality of Agricultural and Food (IJHARS) for the province of West Pomeranian.

Keywords

Agriculture; Ecological agriculture; Arable farm

Błaszczyńska B., 2007. Przekształcenie gospodarstwa konwencjonalnego na produkcję ekologiczną - podręcznik z elementami prawa. Edukacja i kultura w ramach programu Leonardo da Vinci, Bydgoszcz.

Grykień S., 2005. Bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. W: Funkcje obszarów wiejskich. Akademia Świętokrzyska, Kielce, 63-71.

Herbut E. 2000. Ekologiczne uwarunkowania produkcji drobiu w Polsce. Wieś Jutra 1: 18-19.

Liczba gospodarstw ekologicznych w województwie zachodniopomorskim. 2012. Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gox.pl [dostęp: 18.01.2013].

Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2011-2014. 2011. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym. 1998. Ekoland 12 (28).

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010. 2011. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), Warszawa.

Runowski H., 2009. Rolnictwo ekologiczne - rozwój czy regres? Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 96, 4.

Stawicka J., Szymczak-Piątek M., Wieczorek J., 2004. Wybrane zagadnienia ekologiczne. Wyd. SGGW, Warszawa.

Tyburski J., Żakowska-Biemans S., 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW, Warszawa.

www.ppr.pl/artykul-roznice-miedzy-konwencjonalnym-a-ekologicznym-1778-dzial176.php [dostęp: 18.01.2013].

Żelezik M., 2009. Dlaczego rolnictwo ekologiczne? Rocz. Świętokrz. Ser. B - Nauki Przyr. 30, 155-166.

Published : 2013-12-31


Pradziadowicz, M. (2013). Functioning of Ecological Households in West Pomeranian Voivodeship in 2006-2011. Journal of Agribusiness and Rural Development, 28(2), 205-213. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/633

Monika Pradziadowicz  monika.pradziadowicz@zut.edu.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.