Training Activities in the Siedlce Region of the Mazowiecki Agricultural Advisory Centre in WarsawAbstract

The aim of the study was to diagnose the needs of farmers within the scope of the training courses conducted by the Mazowiecki Agricultural Advisory Centre in Warsaw in the eastern part of the Mazowieckie Province, in the region of Siedlce. 184 farmers, who had 21 areas of training and four types of training to choose from, were questioned. Based on the survey results, it was found that farmers chose a total of 1015 times from the proposed themes and types of training. One respondent was interested, on average, in more than 5 ranges of thematic training. Of the four isolated thematic groups the most popular were subjects on general agricultural production, chosen 324 times. This was followed by the new technologies of agricultural production 280 times and economics of agricultural production 277 times. The slightest interest was observed in the issues related to agritourism and regional and traditional products, 134 times.

Keywords

Consultancy; Agricultural advisory; Training; Arable farm

Kujawiński W., 2012. Metodyka działalności upowszechnieniowej publicznej rolniczej organizacji doradczej. CRR w Brwinowie, Oddział Poznań, Poznań.

Niewęgłowski M., 2011. Rola ośrodków doradztwa rolniczego w kształtowaniu konkurencyjności gospodarstw rolnych. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Ser. Studia i Materiały 43, 123-131.

Niewęgłowski M., 2012. Changes in agricultural advisory in opinion of farmers from the region of Siedlce. Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. 14, 6, 191-195.

Statut Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie. 2010. Uchwała Nr 55/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010 r., Warszawa [materiał wewnętrzny].

Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r. 2004. Dz. U. Nr 251, poz. 2507, ze zm.

Zawisza S., 2012. Przemiany systemu doradztwa rolniczego w Polsce w świetle potrzeb doradczych mieszkańców wsi. Zag. Doradz. Roln. 3, 20-34.

Published : 2013-12-31


Niewęgłowski, M. (2013). Training Activities in the Siedlce Region of the Mazowiecki Agricultural Advisory Centre in Warsaw. Journal of Agribusiness and Rural Development, 28(2), 195-203. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/632

Marek Niewęgłowski  nexon@wp.pl
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.