Water and Sewage Management in Rural Districts of West Pomerania ProvinceAbstract

The basic infrastructure related to water and sewage management is a water supply and sewage network with wastewater treatment. Length of the network has a definite influence on the development of socio-economic functions in the area. Large disparities in the level of water supply and sewage infrastructure can be seen alike in the all provinces divided into urban and rural areas. The article shows the level of water supply and sewage infrastructure in the rural districts of West Pomerania Voivodeship. For this purpose statistical data of Main and Regional Statistical Office and reports about environmental protection were used. The presented material shows that the availability of water supply and sewage infrastructure in the rural districts of West Pomerania Voivodeship is insufficient.

Keywords

Rural areas; Water and wastewater management; Water management

Borecki T., Pierzgalski E., Żelazo J., 2004. Woda jako strategiczny czynnik rozwoju obszarów niezurbanizowanych, Gosp. Wod. 6, 221-222.

Infrastruktura komunalna w 2011 r. 2012. GUS, Warszawa.

Kaca E., 2007. Stan i uwarunkowania jakości wód w obszarach wiejskich. W: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zesz. Nauk. Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych 456.

Kaca E., 2009. Gospodarka wodna wsi i rolnictwa. W: Przyszłość sektora rolno spożywczego i obszarów wiejskich. I Kongres Nauk Rolniczych, Puławy.

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 2003. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Obszary wiejskie w Polsce. 2011. GUS, US w Olsztynie, Warszawa, Olsztyn.

Ochrona środowiska 2012. 2012. GUS, Warszawa.

Pięcek B., 2005. Problemy rozwoju infrastruktury wiejskiej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna). Wieś i Roln. 4 (129), 186-189.

Program wyposażenia aglomeracji poniżej 2 000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej. 2007. KZGW, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Województw 2012. 2013. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2009. 2009. US, Szczecin.

Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2012. 2012. US, Szczecin.

Województwo Zachodniopomorskie. Podregiony. Powiaty. Gminy - 2012. 2012. US, Szczecin.

Województwo Zachodniopomorskie w liczbach 2012. 2012. US, Szczecin.

Published : 2013-12-31


Kłos, L. (2013). Water and Sewage Management in Rural Districts of West Pomerania Province. Journal of Agribusiness and Rural Development, 28(2), 133-141. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/625

Lidia Kłos  Lidia.Klos@wneiz.pl
Uniwersytet Szczeciński  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.