Employer Attitudes Towards Graduates of Economics (on the Example of the Zachodniopomorskie Region)Abstract

Mechanisms of the Common Agricultural Policy have an impact on the income situation of the population running farms. This policy is subject to constant change, which directly affect the agricultural sector, including the profitable situations potato starch manufactures. This paper presents the results of 10 farms where starch potatoes produced. Results concerned two years, potato campaign 2011/2012 and 2012/2013. In the first year of the study payment was related to production while in the second year of the study there was no payment, which resulted in the collapse of the profitability of starch potato production. In 2012 there were adverse effects, which had a significant impact on the decline in the profitability of starch potato production.

Keywords

University graduate employment; Employees competencies; Labour market; Employers

Geryk M., 2009. Czy absolwenci znajdują pracę? Społecznie odpowiedzialna uczelnia jako ważne ogniwo gospodarki rynkowej. W: Jakość kształcenia ekonomicznego. Red. M. Rocki. PTE, Warszawa, 72.

Litwiński J., Socha M., Sztanderska U., 2000. Wykształcenie a rynek pracy. W: Ekonomiczne i społeczne efekty edukacji. IPWC, Warszawa, 32-34.

Skórska A., 2004. Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. WSB, Poznań.

Zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności pracowników w regionie łódzkim. 2000. Red. E. Kwiatkowski. Fundacja Inkubator, Łódź, 15, 47.

Ziejewski T., 2001. Kształcenie na miarę potrzeb XXI wieku (Koncepcja europejska i jej implikacje dla Polski). Folia Oecon. 40, 464.

Published : 2013-12-31


Gołąb, S. (2013). Employer Attitudes Towards Graduates of Economics (on the Example of the Zachodniopomorskie Region). Journal of Agribusiness and Rural Development, 28(2), 63-71. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/616

Sylwia Gołąb  sgolab@zut.edu.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.