Social Capital and Use of Funds Under The Integrated Regional Operational Programme 2004-2006



Abstract

The paper presents a preliminary analysis of the use of funds under the Integrated Regional Operational Programme 2004-2006 in relation to the level of social capital in rural communities and urban and rural areas. The analysis determined the synthetic indicator of social capital by Perkala and examined the dependence of this ratio on the size used in correlation with the diagram.

Keywords

Integrated Regional Operational Programme; Social capital; Village; Rural areas

Chojnicki Z., Czyż T., 1991: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności. Biuletyn KPZK PAN 153.

Coleman J., 1988. The Social Capital in the creation of Human Capital. Am. J. Soc. 94, 95-120.

Ehrenberg R.G., Smith R.S., 1997, Modern Labor Economics. HarperCollins, New York.

Giorgas D., 2000. Comunity formation and spacial capital In Australia. Paper delived to the 7th Australian Institute of Family Studies Conference, Sydney Convention and Exhibition Centre, Darling Harbour, Sydney, 3.

Kożuch B., 2000. Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

Rosner A., Stanny M., 2007, Przyjęta struktura procesu badawczego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. W: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. Red. A.Rosner. IRWiR PAN, Warszawa, 27-46.

Rozporządzenie nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiające ogólne przepisy w sprawie funduszy regionalnych. 1999. Dz. Urz. WE 161 z 26.06.1999.

The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital. 2001. OECD, Paris.

Zróżnicowanie poziomu społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a różnicowanie dynamiki przemian. 2005. Red. A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.

Published : 2013-12-31


Pijawka, T., & Kazak, J. (2013). Social Capital and Use of Funds Under The Integrated Regional Operational Programme 2004-2006. Journal of Agribusiness and Rural Development, 27(1), 189-197. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/604

Tomasz Pijawka  tomasz.pilawka@up.wroc.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  Poland
Jan Kazak 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.