Changes of Orchard Areas in Poland and Orchards Areas Concentration in 2002-2010Abstract

The aim of this paper was to characterize changes in the number of orchards and orchard areas in private farms in Poland according to area groups of orchard land. The process of orchards' land concentration by the voivodeships was also analysed. 

Keywords

Gardening; Production of fruits; Fruit; Land economy

Adamowicz M., Guzal-Dec D., 2007. Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań konkurencyjności rolnictwa w województwie lubelskim. Rocz. Nauk. SERiA 9, 2, 9-14.

Muśniak J., 2008. Koncentracja ziemi rolniczej jako czynnik poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa. Rocz. Nauk. SERiA 10, 1, 254-258.

Paluszek J., 2009. Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych a konkurencyjność polskiego rolnictwa. Rocz. Nauk. SERiA 11, 2, 184-189.

Poczta W., Bartkowiak N., 2012. Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 1 (23), 95-109.

Powierzchnia zasiewów, sadów łąk i pastwisk. 1997. GUS, Warszawa.

Rynek owoców i warzyw. 2004. Raporty Rynkowe 25.

Rynek owoców i warzyw. 2008. Raporty Rynkowe 32, 10.

Rynek owoców i warzyw. 2012. Raporty Rynkowe 40.

Uprawy ogrodnicze 2002. 2003. GUS, Warszawa.

Uprawy ogrodnicze. Powszechny Spis Rolny 2010. 2012. GUS, Warszawa.

Użytkowanie gruntów. Powszechny Spis Rolny 2010. 2011. GUS, Warszawa.

Wasąg Z., 2011. Struktura obszarowa a techniczna modernizacja gospodarstw rolnych. Rocz. Nauk. SERiA 13, 1, 423-426.

Zegar J., 2009. Kwestia koncentracji ziemi w Polskim rolnictwie indywidualnym. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 96, 4, 256-266.

Ziętara W., 2012. Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji. J. Agribus. Rural Dev. 2(24), 297-308.

Published : 2013-12-31


Kierczyńska, S. (2013). Changes of Orchard Areas in Poland and Orchards Areas Concentration in 2002-2010. Journal of Agribusiness and Rural Development, 27(1), 95-107. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/596

Sylwia Kierczyńska  kierczynska@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.