Evaluation of HACCP Knowledge of the Catering StaffAbstract

This paper presents the results of a study on HACCP knowledge among catering staff. The study involved 100 people working in catering establishments randomly selected, such as restaurants, bars and cafes. The research tool was a survey questionnaire. The results indicate an insufficient level of knowledge of the respondents and indicate the need for training in the principles and significance of the HACCP system among people working in the catering industry. Since their knowledge is highly dependent, functioning of the HACCP system in the catering establishment seriously depends on their knowledge which is reflected in the quality and safety of food produced.

Keywords

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP); Gastronomy; Food quality; Food health safety; Safety food

Cieślik E., Gębusia A., Kościej A., Łebedyńska M., 2011. System HACCP jako czynnik zwiększający zaufanie klientów zakładów gastronomicznych. Bromat. Chem. Toksykol. 4, 1131--1137.

Cieślik E., Pokrzywa P., Topolska K. 2007. Stopień wdrożenia zasad GHP, GMP oraz HACCP w stołówkach przedszkolnych i szkolnych województwa małopolskiego. Bromat. Chem. Toksykol. 40, 3, 307-311

Czarniecka-Skubina E. 2006. Jakość usługi gastronomicznej w aspekcie żywieniowym, technologicznym i higienicznym. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 1, 25-34.

Górna J., Ankiel-Homa M., Matuszyk-Flejszman A. 2008. Wpływ informacji o systemie zapewnienia bezpieczeństwa żywności na decyzje nabywcze konsumentów indywidualnych. J. Agribus. Rural Dev. 3 (9), 89-98.

Górna J, Krzymiński M. 2009. Wpływ zintegrowanego systemu zarządzania jakością na zarządzanie procesowe w ocenie kadry zarządzającej i pracowników produkcyjnych palarni kawy Strauss Cafe Poland sp. z o.o. J. Agribus. Rural Dev. 4 (14), 71-84.

Kowalczyk M., Lesiów T. 2008. Stan wiedzy studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z zakresu systemów zarządzania jakością. Pr. Nauk. UE Wroc. 30, 82-94.

Nowicki P., Sikora T. 2009. Bezpieczeństwo i higiena żywności w opinii pracowników wybranej sieci barów bistro. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3 (64), 145-153.

Trafiałek J., Kołożyn-Krajewska D. 2006. Implementacja systemu HACCP w małych zakładach produkujących żywność - wyniki badań prowadzonych w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 1 (46) Supl., 201-213.

Published : 2013-12-31


Cieślik, E., Kościej, A., & Cieślik, J. (2013). Evaluation of HACCP Knowledge of the Catering Staff. Journal of Agribusiness and Rural Development, 27(1), 53-61. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/592

Ewa Cieślik 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  Poland
Anna Kościej  a.kosciej@gmail.com
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach  Poland
Jerzy Cieślik 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.