PRICING POLICY IN ORGANIC FOOD RETAIL TRADE


Abstract

Imperfection of the Polish organic market, particularly in the area of distribution channels fosters high level of organic food prices, which in turn reduces the demand. Therefore,
recognition of price determinants, pricing strategies, activities and tools applied in frames of pricing policy in organic food retail is very important. This paper presents the results of
research on pricing policy conducted in retail outlets offering organic food. The investigation was carried out between 2011 and 2012 in three types of outlets, i.e. specialist shops, groceries and retail networks. Price-promotional and price-quality strategy as well as adaptive and innovative pricing strategy were the most often indicated pricing strategy. Retailers mainly fix prices based on costs and apply periodical discounts.

Keywords

prices; organic food; pricing policy; pricing strategies

Aertsens J. (2011). Organic food as an emerging market: personal determinants of consumption, supply governance and retail strategies. PhD thesis, Gent: Department of Agricultural Economics, University of Gent.

Aschemann J., Zielke S. (2014). Income and price as a barrier to organic food choice. In: G. Rahmann, U. Aksoy (Eds.), Proceedings of the 4th ISOFAR Scientific Conference. Building Organic Bridges, Organic World Congress 2014, 13-15 Oct., Istanbul.

Bennet P.D. (1998). Dictionary of marketing terms. Chicago: American Marketing Association.

Dykiel M., Sokołowicz Z., Ślusarczyk B., Gargała-Polar M., Pisarek M. (2016). Asortyment i ceny żywności ekologicznej na lokalnym rynku. W: K. Melski, D. Walkowiak-Tomczak (red.), Żywność dla świadomego konsumenta. Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.

Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2008). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Warszawa: PWE.

Grzybowska-Brzezińska M. (2005). Szanse rozwoju rynku żywności ekologicznej. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Nr 19.

Kilcher L.; Willer H.; Huber B.; Frieden C.; Schmutz R., Schmid O. (2011). The Organic Market in Europe. Overview and Market Access Information for Producers and International Trading Companies. Fourteen Country Examples in the European Free Trade Association and the European Union, with a Special Focus on Switzerland. Frick, Zürich: FiBL Sippo.

Koreleska E. (2009). Cena produktów rolnictwa ekologicznego w opinii rolników i przetwórców ekologicznych oraz konsumentów. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Nr 54 (3).

Kotler Ph. (1994). Marketing: analiza planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebether i Ska.

Łuczka-Bakuła W., Smoluk-Sikorska J. (2010). Poziom cen produktów ekologicznych w handlu detalicznym. Zeszyty Naukowe WSHiU w Poznaniu, Nr 20.

Nessim H., Dodge M.R. (1999). Kształtowanie cen. Strategie i procedury, Warszawa: PWE.

Nestorowicz R., Pilarczyk B., Jerzyk E., Rogala A., Disterheft A (2016). Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Postawy etnocentryczne konsumentów (w ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej”. Poznań.

Padel S. (2016). Introduction to global markets and marketing of organic food. In: I. Karaklas, D. Muehling (eds.), Deciphering Organic Foods: A Comprehensive Guide to Organic Food Consumption. New York: Nova Science Publishers, Inc. (NOVA) Hauppauge. Rogoda B. (2003). Decyzje cenowe przedsiębiorstw: pomocnicze materiały dydaktyczne. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.

Śmigielska G. (2004). Efektywność handlu detalicznego. W: J. Szumilak (red.), Handel detaliczny funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Urban S. (2002). Marketing produktów spożywczych. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.

Żakowska-Biemans S., Orzeszko-Rywka A., Jankowski P., Lipińska E. (2012). Czynniki warunkujące popyt na żywność ekologiczną w kontekście przeobrażeń rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy. W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku. Warszawa-Falenty: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Download

Published : 2017-12-31


Smoluk-Sikorska, J. (2017). PRICING POLICY IN ORGANIC FOOD RETAIL TRADE. Journal of Agribusiness and Rural Development, 45(3), 675–683. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00365

Joanna Smoluk-Sikorska 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.