Application of Logistic Regression in an Analysis of Polish Households' Financial ProblemsAbstract

This article attempted to identify the socio-economic and demographic factors influencing the problems with arrears in Polish households. The micro data from Social Diagnosis were used. In order to achieve the main goal the logistic regression analysis was used.

Keywords

Households; Household debt

Anioła P., Gołaś Z., 2011. Regionalne zróżnicowanie poziomu zadłużenia gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 3(21), 13-23.

Barba A., Pivetti M., 2009. Rising household debt: Its causes and macroeconomic implications - a long-period analysis. Cambridge J. Econ. 33, 113-137.

Będzik B., 2008. Bariery i możliwości generowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce. Acta Sci. Pol., Oecon. 7(4), 27-34.

Bloxham P., Kent Ch., 2009. Household indebtedness. The Australian Econ. Rev. 42(3), 327-339.

Błędowski P., Iwanowicz-Drozdowska M., 2010. Społeczno-ekonomiczne aspekty nadmiernego zadłużenia. Bezpieczny Bank 3(42), 45-61.

Diagnoza społeczna. 2009. www.diagnoza.com [dostęp: 19.09.2011].

Diagnoza społeczna, kwestionariusze. 2009. Rada Monitoringu Społecznego. www.diagnoza.com [dostęp: 19.09.2011].

Diagnoza społeczna, raporty. 2009. Red. J. Czapiński, T. Panek. www.diagnoza.com [dostęp: 19.09.2011].

Diagnoza społeczna, zintegrowana baza danych. 2009. www.diagnoza.com [dostęp: 19.09.2011].

Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce. 2008. Red. J. Krzyszkowski. Ministerstwo pracy i polityki społecznej, Warszawa.

Fondeville N., Ozdemir E., Ward T. 2010. Over-indebtness. New evidence from EU-SILC special module. Research note 4/2010. European Commission.

Gumy J., 2007. Explaining Overindebtedness in the European Union. Paper prepared for the BHPS 2007 Conference Colchester, 5th-7th July 2007, United Kingdom.

Kempson E., McKay S., Willitts M., 2004. Characteristics of families in debt and the nature of indebtedness. Research Report 211, Personal Finance Research Centre.

Lea S.E.G., Webley P., Walker C.M., 1995. Psychological factors in consumer debt: Money management, economic socialization, and credit use. J. Econ. Psychol. 16(4), 681-701.

Lyons A.C., Fisher J., 2006. Gender differences in debt repayment problems after divorce. J. Consum. Aff. 40(2), 324-346.

Niemi-Kiesiläinen J., Henrikson A., 2005. Report on legal solutions to debt problems in credit societies. Department of Law, Umeå University, Sweden.

Raijas A., Lehtinen A., Leskinen J., 2010. Over-Indebtedness in the Finnish Consumer Society. J. Consum. Policy 33, 209-223.

Rytlewska G., Kłopacka A., 2010. Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce. Bank i Kredyt 41(1), 57-80.

Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 2. Modele liniowe i nieliniowe. Statsoft, Kraków.

Wątroba J., 2010. Modelowanie współzależności zjawisk w Statistica i Statistica Data Miner. W: Statystyka w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki. Statsoft, Kraków, 61-80.

Whitley J., Windram R., Cox P., 2004. An empirical model of household arrears. The Bank of England's working paper series.

Published : 2012-12-31


Anioła, P., & Gołaś, Z. (2012). Application of Logistic Regression in an Analysis of Polish Households’ Financial Problems. Journal of Agribusiness and Rural Development, 23(1), 25-35. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/500

Paulina Anioła 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Zbigniew Gołaś  zbyszekg@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 > >>