The Teacher and Students in Terms of the Interaction ApproachAbstract

Within the broadly defined field of human communication an important aspect is related to the teacher-students interactions. The character of these interactions may decisively determine students' achievements. The opinion on the transactional nature of the interaction requires the individuals organising the education process to deconstruct the paradigm on the unidirectional process of human communication and to contribute to the creation of conditions promoting reciprocity of interactions. This paper presents the contemporary concept of communication and the term "interaction" was analysed using respective examples given in literature on the subject. Moreover, results of studies describing the nature of teacher-students interactions are presented and key factors determining their course are characterised.

Keywords

Interpersonal communication; Communicate psychology; Teaching process; Students

Adams K., Galanes G.J., 2007. Komunikacja w grupach. PWN, Warszawa.

Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F. II, 2011. Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Rebis, Poznań.

Habermas J., 1999. Teoria działania komunikacyjnego. PWN, Warszawa.

Hosotani R., Imai-Matsumara K., 2011. Emotional experience, expressio, and regulation of highquality Japanese elementary school teachers. Teach. Teach. Educ. 6, 27, 1039-1048.

Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń. 2008. Eds A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. Maliszewski. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Janowski A., 1995. Uczeń w teatrze życia szkolnego. WSiP, Warszawa.

Mika S., 1987. Psychologia społeczna dla nauczycieli. WSiP, Warszawa.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., 2007. Komunikacja między ludźmi. PWN, Warszawa.

Nowicka M., 2000. Sprawność komunikacyjna dzieci w interakcjach szkolnych. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Oyster C.K., 2002. Grupy. Zysk i S-ka, Poznań.

Prosen S., Smrtnik Vitulić H., Poljšak Škraban O., 2003. Observing teachers' emotional expression in their interaction with students. The New Educ. Rev. 1, 31, 76-84.

Retter H., 2005. Komunikacja codzienna w pedagogice. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Sutton R.E., 2007. Teachers' Anger, Frustration, and Self-Regulation. In: Emotion in Education. Eds P.A. Schuts, R. Pekrun. Elsevier Inc., USA, 259-274.

Szmatka J., 2007. Małe struktury społeczne. PWN, Warszawa.

Turner R.H., 2006. Koncepcja siebie w interakcji społecznej. In: Współczesne teorie socjologiczne. Eds A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski. Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa.
Download

Published : 2014-12-31


Wołodkiewicz, K. (2014). The Teacher and Students in Terms of the Interaction Approach. Journal of Agribusiness and Rural Development, 34(4), 225-231. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/496

Krzysztof Wołodkiewicz  kwolodkiewicz@interia.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.