Professional position of women, Socio-economic situation of women, Social change, Rural areas, VillageAbstract

The paper presents a characterisation of socio-professional status and socio-political activity of women in rural areas in Poland. Traditional, stereotypical approach was compared to the contemporary perception of the social roles performed by women in the countryside, and the results of recent empirical studies concerning the problems discussed were presented. The causes of the lack of socio-professional and political activity were discussed. The opportunities for the support that helps improve social activity of women from rural areas were also presented. The analysis carried out in the study revealed that the status of women in contemporary rural areas is close to traditional stereotypes used in this social category. The need for inclusion of the analysis of socio-professional situation of women in socio-economic strategies of development of rural areas was emphasized. The basis for writing the paper was analysis of the related literature and the results obtained in a national-level empirical research.

Keywords

Professional position of women; Socio-economic situation of women; Social change; Rural areas; Village

Być w środku życia. 1975. Red. F. Jakubczak. KiW, Warszawa.

Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce. 2008. Red. J. Krzyszkowski. Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.

Młode pokolenie chłopów. 1938. Red. J. Chałasiński. T. 1-4. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Michalska S., 2013. Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich. Wieś i Roln. 2, 25.

Polska wieś i rolnictwo. Wiosna 2011. 2011. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Polska wieś i rolnictwo. Wiosna 2012. 2012. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Rola przeorana, dom piękny. 1975. Red. E. Jagiełło-Łosiowa. Książka i Wiedza, Warszawa.

Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2011 roku. 2012. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa.

Tryfan B., 1976. Rola kobiet wiejskich. PWRiL, Warszawa.

Walczak-Duraj D., 2008. Poziom i specyfika uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno-politycznym. Humanizacja Pracy 3-4/9, 9-30.

Walczak-Duraj D., 2009. Bariery uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno-politycznym. Humanizacja Pracy 6, 14, 39-56.

Zwolińska K., 2013. Wnioski i zalecenia wynikające z badań Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w 2011 roku. Wieś i Roln. 14, 9-23.

Published : 2014-12-31


Sikora, J. (2014). Professional position of women, Socio-economic situation of women, Social change, Rural areas, Village. Journal of Agribusiness and Rural Development, 34(4), 137-145. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/489

Jan Sikora  sikorajan@interia.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.